FARSKÉ OZNAMY 03.-09.09.2018
2. septembra 2018
FARSKÉ OZNAMY 17.-23.09.2018
16. septembra 2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Ing. Martin GOLIÁŠ, syn Jozefa a Terézie rod. Jurušovej zo Sabinova a Mária KRIVOŇÁKOVÁ, dcéra Bartolomeja a Márie rod. Jarinovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát.
Martin MERŇÁK, syn Jozefa a Márie rod. Drošovej zo Šar. Michalian a Jaroslava ŠVECOVÁ, dcéra Jaroslava a Jany rod. Kočišovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– Od 6.9. sa modlíme po sv. omši Novénu k Sedembolestnej Panne Márii.

– 14.9. bude vyložená relikvia sv. Kríža a na konci sv. omše bude možné uctenie.

– V sobotu 15.9. o 15:00 hod. bude pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie pobožnosť korunky Božieho milosrdenstva + krížová cesta Sedembolestnej.

– Od 15.9. do 24.10.2018 potrvá 40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku. Úmysly pôstu: Poďakovanie Bohu za dar kňazstva a prosba o silu v krízach. Prosme o dar nových povolaní. Svojimi obetami vyprosujme dar odpustenia pre tých kňazov a veriacich, ktorí si vzájomne ublížili.

DUCHOVNÁ OBNOVA 19. – 21.10.2018 (Bardejovské kúpele)
V dňoch 19.-21.10. organizujeme pre našu farnosť víkendovú duchovnú obnovu pre našich farníkov v Bardejovských kúpeľoch. Duchovnú obnovu bude viesť salezián ThDr. Tibor Haluška. Cena na osobu je 40 €/ v cene je ubytovanie, raňajky, obed a večera). Izby sú dvojlôžkové. Prosím, nahláste sa v sakristii čím skôr (do konca septembra). Vďaka.