FARSKÉ OZNAMY 10.-16.09.2018
9. septembra 2018
FARSKÉ OZNAMY 24.-30.09.2018
23. septembra 2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Róbert OROS, syn Róberta a Márie rod. Frištykovej z Veľkého Šariša a Andrea KUCKOVÁ, dcéra Jozefa a Marcely rod. Machalovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– Od 15.9. do 24.10.2018 potrvá 40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku. Úmysly pôstu: Poďakovanie Bohu za dar kňazstva a prosba o silu v krízach. Prosme o dar nových povolaní. Svojimi obetami vyprosujme dar odpustenia pre tých kňazov a veriacich, ktorí si vzájomne ublížili.

– Jesenné kántrové dni budú v stredu, piatok a sobotu (19.,21.,22.9.). Záväzný je len jeden. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu.

– 20.9. v Šar. Michaľanoch od 15:00 hod. bude vyložená sv. Oltárna z príležitosti výr. posvätenia chrámu.

– Od 20.9. v Šar. Michaľanoch po sv. omši sa budeme modliť Deviatnik s modlitbou zasvätenia k sv. Michalovi archanjelovi.

– V piatok 21.9. budeme dvaja spovedať pred odpustovou slávnosťou sv. Kozmu a Damiána.

– Septembrová zbierka na potreby kostola bude v nedeľu 23.09. v Šar. Michaľanoch.

DUCHOVNÁ OBNOVA 19. – 21.10.2018 (Bardejovské kúpele)
V dňoch 19.-21.10. organizujeme pre našu farnosť víkendovú duchovnú obnovu pre našich farníkov v Bardejovských kúpeľoch. Duchovnú obnovu bude viesť salezián ThDr. Tibor Haluška. Cena na osobu je 40 €/ v cene je ubytovanie, raňajky, obed a večera). Izby sú dvojlôžkové. Prosím, nahláste sa v sakristii čím skôr (do konca septembra). Vďaka.

– Zajtra z dôvodu, že spovedám v Sabinove bude kancelária zatvorená. Ďakujem za pochopenie.

– Stretnutie miništrantov bude v sobotu 22.9. o 9:00 hod. na fare. Pozývam aj nových záujemcov.

– V sobotu 22.9. o 10:00 hod. prosím birmovancov, aby prišli na faru. Budeme upratovať okolie kostola a fary pred odpustom. Vďaka.