FARSKÉ OZNAMY 27.08.-02.09.2018
26. augusta 2018
FARSKÉ OZNAMY 10.-16.09.2018
9. septembra 2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Ing. Martin GOLIÁŠ, syn Jozefa a Terézie rod. Jurušovej zo Sabinova a Mária KRIVOŇÁKOVÁ, dcéra Bartolomeja a Márie rod. Jarinopvej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – krát.
Martin MERŇÁK, syn Jozefa a Márie rod. Drošovej zo Šar. Michalian a Jaroslava ŠVECOVÁ, dcéra Jaroslava a Jany rod. Kočišovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– Dnes je stretnutie rodičov (prosím, ak je to možné oboch) a detí 3. roč. v Ostrovanoch hneď po sv. omši a v Šar. Michaľanoch po veľkej omši (o 11:30 hod.). Účasť je nutná !!!

– Dnes o 14:30 hod. vo farskom kostole bude pobožnosť na prvú nedeľu + výmena ružencových tajomstiev.

– VENI SANCTE: 3.9. pri sv. omši, (v Ostrovanoch 4.9.) budú požehnané školské tašky. Pozývam na sv. omšu všetkých školákov aj s aktovkami, taškami či batohmi, ale zvlášť prvákov. Tašky položte pred oltár.

– Štvrtok 6.9. bude stretnutie birmovancov vo farskom kostole po sv. omši.

– Od 6.9. sa budeme po sv. omši modliť Novénu K Sedembolestnej Panne Márii.

– Spovedanie chorých o 8:00 hod.: 4.9. Ostrovany; Šar. Michaľany 5.9. (ul. Mlynská, kpt. Nálepku) 6.9.(Požiarnická, SNP, Michalská, Čerešňová, Hviezdoslavová, Sabinovská); 7.9. (ul. Záhradná, Ružová, Prešovská). Nahláste v sakristii. Vďaka.

DUCHOVNÁ OBNOVA 19. – 21.10.2018 (Bardejovské kúpele)
V dňoch 19.-21.10. organizujeme pre našu farnosť víkendovú duchovnú obnovu pre našich farníkov v Bardejovských kúpeľoch. Duchovnú obnovu bude viesť salezián ThDr. Tibor Haluška. Cena na osobu je 40 €/ v cene je ubytovanie, raňajky, obed a večera). Izby sú dvojlôžkové. Prosím, nahláste sa v sakristii čím skôr (do konca septembra). Vďaka.