FARSKÉ OZNAMY 20.-26.08.2018
19. augusta 2018
FARSKÉ OZNAMY 03.-09.09.2018
2. septembra 2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Ing. Martin GOLIÁŠ, syn Jozefa a Terézie rod. Jurušovej zo Sabinova a Mária KRIVOŇÁKOVÁ, dcéra Bartolomeja a Márie rod. Jarinovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – krát.
Martin MERŇÁK, syn Jozefa a Márie rod. Drošovej zo Šar. Michalian a Jaroslava ŠVECOVÁ, dcéra Jaroslava a Jany rod. Kočišovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – krát. 
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– 02.09. bude stretnutie rodičov (prosím, ak je to možné oboch) a detí 3. roč. – v Ostrovanoch hneď po sv. omši a v Šar. Michaľanoch po veľkej omši (o 11:30 hod.). Účasť je nutná !!!

– 02.09. o 14:30 hod. vo farskom kostole bude pobožnosť na prvú nedeľu + výmena ružencových tajomstiev.

– VENI SANCTE: 3.9. pri sv. omši, (v Ostrovanoch 4.9.) budú požehnané školské tašky. Pozývam na sv. omšu všetkých školákov aj s aktovkami, taškami či batohmi, ale zvlášť prvákov. Tašky položte pred oltár.

KOŠICE 1.9.2018 – blahorečenie Božej služobnice Anny Kolesárovej
Odchod autobusu o 7:00 hod. zo Šar. Michalian z parkoviska pred nákupným strediskom COOP Jednota. Prosím, aby tí, ktorí sa nahlásili na blahorečenie priniesli do 26.8. do sakristie poplatok za autobus 5 €. 4 a viac členné rodiny za každého člena 3 €. Účastníci v sakristii si vyzdvihnite organizačné pokyny. Vďaka.

DUCHOVNÁ OBNOVA 19. – 21.10.2018 (Bardejovské kúpele)
V dňoch 19.-21.10. organizujeme pre našu farnosť víkendovú duchovnú obnovu pre našich farníkov v Bardejovských kúpeľoch. Duchovnú obnovu bude viesť salezián ThDr. Tibor Haluška. Cena na osobu je 40 €/ v cene je ubytovanie, raňajky, obed a večera). Izby sú dvojlôžkové. Prosím, nahláste sa v sakristii čím skôr (do konca septembra). Vďaka.