FARSKÉ OZNAMY 14.-20.05.2018
13. mája 2018
FARSKÉ OZNAMY 28.05.- 03.06.2018
27. mája 2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
 Tomáš SCHLOSSER, syn Miroslava a Marty rod. Kľocovej z Prešova a Lýdia STACHUROVÁ, dcéra Miloslava a Anny rod. Götzovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 2.- krát.
 Ing. Marek PIGULA, syn Viktora a Beáty rod. Pivovarníkovej zo Šar. Michaľan a Ing. Lenka MAKAROVÁ, dcéra Františka a Moniky rod. Kešeľákovej zo Sedlíc. Ohlasujú sa 2.- krát. 
 Daniel ŠRAMKO, syn Daniela a Anny rod. Urbanovej z Lipan a Justína VAVERČÁKOVÁ, dcéra Milana a Mariany rod. Radvanskej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2.- krát.
 Jaroslav KARAFFA, syn Mikuláša a Anny rod. Lazorovej zo Sabinova a Andrea MARTONOVÁ, dcéra Marcela a Marcely rod. Bilekovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3.- krát.
 Marek LUKÁČ, syn Antona a Terézie rod. Balážovej zo Šar. Michaľan a Andrea PETIJOVÁ, dcéra Jána a Marty rod. Petijovej zo Sabinova. Ohlasujú sa 3.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa budúcich novomanželov, aby rástli v láske a vytrvali vo vernosti.

– Sv. omša pre rodiny s deťmi: utorok v Ostrovanoch a streda v Šar. Michaľanoch.

– Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude vo farskom kostole každý deň. Po sv. omši bude nácvik. Účasť nutná.

– Pripomínam birmovancom, že účasť na piatkovej sv. omši je nutná a miesta na sedenie majú vpredu.

– V piatok 25.5. od 16:30 hod. do sv. omše v Šar. Michaľanoch bude možnosť sv. zmierenia pre rodičov, súrodencov, krstných rodičov a starých rodičov prvoprijímajúcich detí. Budeme spovedať traja kňazi.

– 26.5. vo farskom kostole o 9:30 hod. bude sv. zmierenia prvoprijímajúcich detí spojená s obnovou krstných sľubov: Prineste si krstnú košieľku a sviecu. Odporúča sa aj účasť krstných rodičov.

– Pozývame chlapcov od 2. až po 7. ročník ZŠ na chlapčenské stretká každú sobotu o 15:00 hod. na faru.

– Naša farnosť v spolupráci s mladými z Domky pozývajú na pridedinský tábor s názvom HRY O TRÓN. Tábor sa uskutoční od 9.-13.7.2018. Cena je 30 €. V prípade súrodencov jeden platí 30 € a ostatní 15 €. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na stolíku pod chórom. Vypísanú prihlášku spolu s prehlásením o zdravotnom stave a poplatkom odovzdajte v sakristii. Ďakujeme.

– Po päťdesiatich dňoch od Veľkej noci na slávnosť Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie.

– „Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi v kampani „SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov a zároveň inšpiruje k prehĺbeniu vlastnej viery. Osobné svedectvo predstaví Indka
Sherin A. Devanantham na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN.“