FARSKÉ OZNAMY 07.-13.05.2018
6. mája 2018
FARSKÉ OZNAMY 21.-27.05.2018
20. mája 2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
 Ing. Marek PIGULA, syn Viktora a Beáty rod. Pivovarníkovej zo Šar. Michaľan a Ing. Lenka MAKAROVÁ, dcéra Františka a Moniky rod. Kešeľákovej zo Sedlíc. Ohlasujú sa 1.- krát.
 Daniel ŠRAMKO, syn Daniela a Anny rod. Urbanovej z Lipan a Justína VAVERČÁKOVÁ, dcéra Milana a Mariany rod. Radvanskej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát. 
 Tomáš SCHLOSSER, syn Miroslava a Marty rod. Kľocovej z Prešova a Lýdia STACHUROVÁ, dcéra Miloslava a Anny rod. Götzovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 1.- krát.
 Jaroslav KARAFFA, syn Mikuláša a Anny rod. Lazorovej zo Sabinova a Andrea MARTONOVÁ, dcéra Marcela a Marcely rod. Bilekovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2.- krát.
 Marek LUKÁČ, syn Antona a Terézie rod. Balážovej zo Šar. Michaľan a Andrea PETIJOVÁ, dcéra Jána a Marty rod. Petijovej zo Sabinova. Ohlasujú sa 2.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa budúcich novomanželov, aby rástli v láske a vytrvali vo vernosti.

– Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Sv. omša bude začínať spevom litánií k Panne Márii + modlitbou Novény k Duchu Svätému.

– V pondelok 14.05. po sv. omši bude stretnutie rodičov deti 3. ročníka.

– Sv. omša pre deti : utorok v Ostrovanoch a streda v Šar. Michaľanoch.

– Pripomínam birmovancom, že účasť na piatkovej sv. omši je nutná a miesta na sedenie majú vpredu.

– V tento týždeň (v stredu 16.5.; piatok 18.5. a sobotu 19.5.) budú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je prosba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

– Sv. omša pre mládež a birmovancov je každý piatok v Šar. Michaľanoch.

– Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 19.5. o 16:00 hod. na fare. Účasť nutná.

– 20.5. pri sv. omšiach bude zbierka na potreby kostola (v Ostrovanoch podomová zbierka).

– Pozývame chlapcov od 2. až po 7. ročník ZŠ na chlapčenské stretká každú sobotu o 15:00 hod. na faru.

– Farnosť sv. Michala v spolupráci s mladými z Domky pozývajú na pridedinský tábor s názvom HRY O TRÓN. Tábor sa uskutoční od 9.-13.7.2018. Cena je 30 €. V prípade súrodencov jeden platí 30 € a ostatní 15 €. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na stolíku pod chórom. Vypísanú prihlášku spolu s prehlásením o zdravotnom stave a poplatkom odovzdajte v sakristii. Ďakujeme.

– MIKE 2018: ACM a farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove organizujú arcidiecézne stretnutie miništrantov v sobotu 19.05. v Prešove – Sídlisko III. Program:9:00 registrácia pred kostolom, 10:00 sv. omša s o. biskupom;15:00 záver

– Po päťdesiatich dňoch od Veľkej noci na slávnosť Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie. Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.