FARSKÉ OZNAMY 21.-27.05.2018
20. mája 2018
FARSKÝ PRIDEDINSKÝ TÁBOR
30. mája 2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
 Ing. Marek SAXA, syn Jozefa a Ing. Kataríny rod. Dijovej z Torysy a Mgr. Patrícia ČIRČOVÁ, dcéra Antona a Jany rod. Bečaverovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 1.- krát.
 Bc. Peter BLICHÁR, syn Jozefa a Márie rod. Dolinskej zo Šar. Michaľan a Mgr. Katarína FEKOVÁ, dcéra Pavla a Anežky rod. Fečkovej z Kapišovej. Ohlasujú sa 1.- krát.
 Tomáš SCHLOSSER, syn Miroslava a Marty rod. Kľocovej z Prešova a Lýdia STACHUROVÁ, dcéra Miloslava a Anny rod. Götzovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 3.- krát.
 Ing. Marek PIGULA, syn Viktora a Beáty rod. Pivovarníkovej zo Šar. Michaľan a Ing. Lenka MAKAROVÁ, dcéra Františka a Moniky rod. Kešeľákovej zo Sedlíc. Ohlasujú sa 3.- krát.
 Daniel ŠRAMKO, syn Daniela a Anny rod. Urbanovej z Lipan a Justína VAVERČÁKOVÁ, dcéra Milana a Mariany rod. Radvanskej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa budúcich novomanželov, aby rástli v láske a vytrvali vo vernosti.

– Na slávnosť Kristovho Tela a Krvi vo farskom kostole na konci sv. omše za priaznivého počasia bude procesia. Prosím dievčatá základnej školy, zvlášť tretieho ročníka, aby si natrhali kvety, ktoré budú hádzať v procesii na zem. Veriaci, ktorý sa zúčastní na speve hymnu Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Prosím, aby sa rodiny alebo skupiny dali spolu dokopy a urobili štyri oltáriky, dva okolo kostola a dva na ulici M.R. Štefánika. Ďakujem.

Naša farnosť v spolupráci s mladými z Domky pozývajú na pridedinský tábor s názvom HRY O TRÓN. Tábor sa uskutoční od 9.-13.7.2018. Cena je 30 €. V prípade súrodencov jeden platí 30 € a ostatní 15 €. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na stolíku pod chórom. Vypísanú prihlášku spolu s prehlásením o zdravotnom stave a poplatkom odovzdajte v sakristii. Ďakujeme.

– V sobotu 2.6. je celodiecézna fatimská sobota v Obišovciach. O 9:00 hod. začína ruženec so sv. omšou.

– Spovedanie chorých: 30.5. od 8:00 hod. Ostrovany + od 9:30 hod. Šar. Michaľany (ulice: kpt. Nálepku, SNP, Požiarnická, Mlynská, Sabinovská); Piatok (1.6.) od 8:00 hod. (ulice: Michalská, Záhradná, Ružová, Prešovská). Nahláste vašich blízkych v sakristii do 29.5.2018.