FARSKÉ OZNAMY 30.04. – 06.05.2018
29. apríla 2018
FARSKÉ OZNAMY 14.-20.05.2018
13. mája 2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Jaroslav KARAFFA, syn Mikuláša a Anny rod. Lazorovej zo Sabinova a Andrea MARTONOVÁ, dcéra Marcela a Marcely rod. Bilekovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát.
Marek LUKÁČ, syn Antona a Terézie rod. Balážovej zo Šar. Michaľan a Andrea PETIJOVÁ, dcéra Jána a Marty rod. Petijovej zo Sabinova. Ohlasujú sa 1.- krát. 
Ľuboš FRIČ, syn Marka a Terézie rod. Pustej z Ostrovan a Dominika SEMANOVÁ, dcéra Slavomíra a Ivety rod. Polákovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa budúcich novomanželov, aby rástli v láske a vytrvali vo vernosti.

– Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Sv. omša bude začínať spevom litánií k Panne Márii.

– V stredu máme kňazské rekolekcie vo Veľkom Šariši od 9:00 hod.

– Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok 11.5. o 16:30 hod. vo farskom kostole. Účasť nutná.

– Od 11.5. sa budeme modliť Novénu k Duchu Svätému.

– Arcidiecézna púť detí – 12.MÁJ 2018 – Obišovce: Odchod vlaku je 7:05 hod. z vlakovej stanice.

– Pozývame chlapcov od 2. až po 7. ročník ZŠ na chlapčenské stretká každú sobotu o 15:00 hod. na faru.

– 13.5. pri sv. omšiach bude zbierka na katolícke masmédia. PBZ za milodary.

– Farnosť sv. Michala v spolupráci s mladými z Domky pozývajú na pridedinský tábor s názvom HRY O TRÓN. Tábor sa uskutoční od 9.-13.7.2018. Cena je 30 €. V prípade súrodencov jeden platí 30 € a ostatní 15 €. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na stolíku pod chórom. Vypísanú prihlášku spolu s prehlásením o zdravotnom stave a poplatkom odovzdajte v sakristii. Ďakujeme.

– MIKE 2018: ACM a farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove organizujú arcidiecézne stretnutie miništrantov v sobotu 19.05. v Prešove – Sídlisko III. Program:9:00 registrácia pred kostolom, 10:00 sv. omša s o. biskupom;15:00 záver

– Pripomínam birmovancom, že účasť na piatkovej sv. omši je nutná a miesta na sedenie majú vpredu.

– Kto máte doma fotografie zo života v obci alebo kostola a požičali by ste ich do knihy o obci, kontaktujte o. Mareka Rojáka najneskôr do budúcej nedele.

– Dnes pobožnosť na prvú nedeľu + výmena ružencových tajomstiev bude o 14:30 h. vo farskom kostole.