FARSKÉ OZNAMY 02.-08.04.2018
1. apríla 2018
Sninský kameň + Morské oko
11. apríla 2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Lukáš TIVADAR, syn Františka a Helena rod. Mesarčovej z Pušoviec a Monika ZALETOVÁ, dcéra Mateja a Marty rod. Lukáčovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát.
BBA Vladimír ŠKOVRANKO, syn MBA Vladimíra a PhDr. Melánie rod. Mišenkovej zo Sabinova a Mgr. Anna ANTOLOVÁ, dcéra † Cyrila a Cecílie rod. Antolovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2.- krát.
Mgr. Marek PALČÁK, syn † Miroslava a Márie rod. Forišovej z Prešova a Mgr. Beáta PIVOVARNÍKOVÁ, dcéra Jozefa a Márie rod. Knapovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3.- krát.
Dávid BURICA, syn Vladimíra a Gabriely rod. Jaklovskej z Ostrovan a Ing. Daniela KIŠŠOVÁ, dcéra Miroslava a Margity rod. Semančíkovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa budúcich novomanželov, aby rástli v láske a vytrvali vo vernosti.

– Namiesto Anjel Pána sa počas veľkonočného obdobia modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

– V utorok po sv. omši pozývam na faru na uvažovanie nad Božím slovom (Lectio divina).

– Každý, kto si na Nedeľu Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pridá k tomu nábožný povzdych (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba) môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Adorácia a Korunka k Božiemu milosrdenstvu začne vo farskom kostole o 14:30 hod. V Ostrovanoch o 15:00 hod.

– Združenie Domka v Šar. Michaľanoch Vás žiada o 2 % z daní na podporu ich činnosti. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola, alebo pod chórusom na stolíku. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.4.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb prosím prineste do sakristie.

– Dnes je stretnutie rodičov a detí 3. roč. o 15:00 h. vo farskom kostole. Účasť nutná.

– POZOR: ZMENA SV. OMŠÍ V OSTROVANOCH V UTOROK A STREDU. VĎAKA ZA POCHOPENIE.