Rekonštrukcia interiéru kostola v Ostrovanoch

FARSKÉ OZNAMY 09.-15.10.2017
8. októbra 2017
FARSKÉ OZNAMY 16.-22.10.2017
15. októbra 2017

Obec Ostrovany sa nachádza na Šariši (okr. Sabinov) a je filiálnou obcou farnosti sv. Michala archanjela Šarišské Michaľany.
Dominantnou stavbou dediny je rímskokatolícky kostol, ktorý bol postavený v románskom slohu už krátko po založení obce. Neskôr v roku 1530 nadobudol aj prvky renesančnej stavby a v roku 1741 aj niektoré barokové znaky. Po požiari v roku 1851 kostol dostal aj klasicistické prvky. Dostavba s rozšírením niektorých častí sa udiala v roku 1992.
Kostol je zasvätený dvom svätcom – Kozmovi a Damiánovi.

Po 25. rokoch sa pristúpilo k rekonštrukcii a po schválení KPÚ Prešov a v spolupráci s Diecéznou komisiou pre posvätnú liturgiu a umenie sme urobili z praktických dôvodov (aby ľudia videli na oltár, a tak mali plnú účasť na sv. omši) radikálnu dispozičnú zmenu, keď sme oltár preložili tak, aby každý mohol nielen počuť, ale aj vidieť čoho je účastný.
Dali sme nové elektrické rozvody, plynové rozvody, ozvučenie, kamenný oltárny stôl, interiérový ovzdušňovací kanál, novú dlažbu, a sakrálne doplnky (bohostánok, kríž, svietniky). Pred Vianocami pribudnú reliéfy sôch patrónov sv. Kozmu a Damiána a nové lavice.
Práce realizovala firma REINTER s.r.o. Humenné a trvali 7 týždňov.

Celá rekonštrukcia nás stála 90.000€. Financovali sme to zo zbierok farníkov z Ostrovany, zbierok po susedných farnostiach
a za podpory mnohých dobrodincov. Z väčších darcov by som spomenul: ružencové bratstvo v Ostrovanoch, ktoré zakúpilo obetný stôl, p. Jozefa Magdu, ktorý venoval kostolu kotol, kňazov rodákov, ktorí zakúpili bohostánok a tiež veriaci z farskej obce Šar. Michaľany, ktorí vysokou čiastkou prispeli na rekonštrukciu filiálneho kostola.

J. Ex. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup v nedeľu 24. IX.2017 pri slávnostnej sv. omši o 10:30 hod.posvätil nový pevný oltár a uložil relikvie sv. Kozmu a Damiána.