FARSKÉ OZNAMY 18.-24.09.2017
17. septembra 2017
FARSKÉ OZNAMY 02.-08.10.2017
1. októbra 2017

 

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Milan MARTON, syn Miroslava a Evy rod. Roháľovej zo Šar. Michaľan a Katarína MICHNOVÁ, dcéra Jozefa a Drahomíry rod. Bernátekovej zo St. Ľubovne. Ohlasujú sa 1.- krát.
Rastislav FABIÁN, syn Jozefa a Boženy rod. Kubekovej zo Šar. Michaľan a Alžbeta MIHALIKOVÁ, dcéra Ladislava a Alžbety rod. Valenčinovej z Ražňan. Ohlasujú sa 1.- krát.
Marek VOJTKO, syn Andreja a Magdalény rod. Uličnej z Jakubovan a Beáta RAČKOVÁ, dcéra Jozefa a Františky rod. Hudákovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 1.- krát.

– V piatok 29.9. po sv. omši bude moderovaná eucharistická adorácia za kňazské povolania.

– 30.9. – 1.10. sa uskutoční celodiecézna odpustová slávnosť na pútnickom mieste v Obišovciach.

– 1.10. bude v Ostrovanoch podomová zbierka. Pán Boh zaplať.

– Od 15.9. do 24.10.2017 potrvá 40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku. 14.10.2017 bude púť za kňazov v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Veriaci sa môžu postiť v ľubovoľný deň. Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na svätej omši a obetovať ju za kňazov, tiež modlitbu sv. ruženca, litánie, adoráciu. Okrem individuálneho zapojenia sa je vhodné spolu s kňazmi zorganizovať vo farnostiach rôzne spoločné modlitby alebo adorácie.

– Birmovanci a aj prvoprijímajúci do konca týždňa odovzdajte prihlášky. Ďakujem.

– DUCHOVNÁ OBNOVA: V dňoch 13.-15.10. organizuje naša farnosť víkendovú duchovnú obnovu pre veriacich (ideálne by bolo, keby išli manželské páry) v Bardejovských kúpeľoch – “Relax pre dušu i telo“. Duchovnú obnovu bude viesť ThDr. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár. Cena na osobu je 45 €/ celý víkend). Izby sú dvojlôžkové. V cene je ubytovanie, raňajky, obed a večera. Nahlásiť sa je možné v sakristii.