FARSKÉ OZNAMY 11.-17.09.2017
10. septembra 2017
FARSKÉ OZNAMY 25.09.- 01.10.2017
24. septembra 2017

– Jesenné kántrové dni budú v stredu, piatok a sobotu (20.,22.,23.9.). Záväzný je len jeden. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu.

– Septembrová zbierka na potreby kostola bude v nedeľu 24.09. v Šar. Michaľanoch. V Ostrovanoch podomová zbierka bude 1.10. Pán Boh zaplať.

– Stretnutia birmovancov, pokračujú každý piatok sv. omšou a tematický zameranou kázňou.

– Od 15.9. do 24.10.2017 potrvá 40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku. 14.10.2017 bude púť za kňazov v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Prosíme, aby sa kňazi pripojili najmä tým, že odslúžia sväté omše za seba a ostatných spolubratov. Veriaci sa môžu postiť v ľubovoľný deň. Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na svätej omši a obetovať ju za kňazov, tiež modlitbu sv. ruženca, litánie, adoráciu. Okrem individuálneho zapojenia sa je vhodné spolu s kňazmi zorganizovať vo farnostiach rôzne spoločné modlitby alebo adorácie.

– DUCHOVNÁ OBNOVA: V dňoch 13.-15.10. organizuje naša farnosť víkendovú duchovnú obnovu pre veriacich (ideálne by bolo, keby išli manželské páry) v Bardejovských kúpeľoch – “Relax pre dušu i telo“. Duchovnú obnovu bude viesť ThDr. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár. Cena na osobu je 45 €/ celý víkend). Izby sú dvojlôžkové. V cene je ubytovanie, raňajky, obed a večera. Nahlásiť sa je možné v sakristii.

– Na potreby kostola obetovali zo svadby Lukáč – Kozáková 100 € a zo svadby Hatok – Onderčová 100 €. Pán Boh zaplať.

– Na potreby kostola v Ostrovanoch obetovala rodina Šaršalová 100 €. Pán Boh zaplať.