FARSKÉ OZNAMY 04.-10.09.2017
3. septembra 2017
FARSKÉ OZNAMY 18.-24.09.2017
17. septembra 2017

– 13.09. o 17:45 hod. sa budeme pri vystavenej soche fatimskej Panny Márie modliť fatimskú pobožnosť, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky.

– V Ostrovanoch aj keď nie je sv. omša, bude fatimská pobožnosť o 17:30 hod. v priestoroch OÚ.

– V stredu pozývam na sv. omšu za účasti rodín s deťmi. O 17:30 h. bude na fare skúška spevu.

– 14.9. bude vyložená relikvia sv. Kríža a na konci sv. omše bude možné uctenie.

– V piatok 15.9. z dôvodu, že je nedôstojná cesta ku kaplnke Sedembolestnej Panny Márie a pole je zasiate slnečnicou, nepôjdeme v sprievode ku kaplnke.

– Od 15.9. do 24.10.2017 potrvá 40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku. 14.10.2017 bude púť za kňazov v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Prosíme, aby sa kňazi pripojili najmä tým, že odslúžia sväté omše za seba a ostatných spolubratov. Veriaci sa môžu postiť v ľubovoľný deň. Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na svätej omši a obetovať ju za kňazov, tiež modlitbu sv. ruženca, litánie, adoráciu. Okrem individuálneho zapojenia sa je vhodné spolu s kňazmi zorganizovať vo farnostiach rôzne spoločné modlitby alebo adorácie.

DUCHOVNÁ OBNOVA: V dňoch 13.-15.10. organizuje naša farnosť víkendovú duchovnú obnovu pre veriacich (ideálne by bolo, keby išli manželské páry) v Bardejovských kúpeľoch – “Relax pre dušu i telo“. Duchovnú obnovu bude viesť ThDr. Vladimír Šosták, PhD., biskupský vikár. Cena na osobu je 45 €/ celý víkend). Izby sú dvojlôžkové. V cene je ubytovanie, raňajky, obed a večera. Nahlásiť sa je možné v sakristii.