FARSKÉ OZNAMY 14.-20.08.2017
13. augusta 2017
FARSKÉ OZNAMY 28.08.- 03.09.2017
27. augusta 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Kamil KLEMBARA, syn Jána a Moniky rod. Kaščákovej z Brezovice a Alžbeta KRIŠKOVÁ, dcéra Emila a Boženy rod. Jacovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 2.- krát.
Norbert LUKÁČ, syn Františka a Jany rod. Havrilovej z Lipan a Mgr. Paulína KOZÁKOVÁ, dcéra † Dušana a Gabriely rod. Petrufovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát.
Peter HATOK, syn Emila a Marty rod. Mihalíkovej z Petrovan a Nikola ONDERČOVÁ, dcéra Rastislava a Viery rod. Karabinošovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát.
Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlime sa za budúcich novomanželov, aby rástli v láske, vytrvali vo vernosti a svedčili o dary sviatostného manželstva.
 
– 20.08. bude v Šar. Michaľanoch podomová zbierka na rekonštrukciu kostola v Ostrovanoch. Prosím Vás o finančnú pomoc pre našu filiálnu obec a vopred úprimne ďakujem.
 
– Spovedanie chorých na 1. piatok bude od 8:00 hod: 29.8. v Ostrovanoch.; 28.8. a 30.08. v Šar. Michaľanoch. Do 27.8. nahláste chorých v sakristii.
 
– DUCHOVNÁ OBNOVA 13. – 15.10.2017 Bardejovské kúpele.
V dňoch 13.-15.10. organizuje naša farnosť víkendovú duchovnú obnovu pre veriacich (ideálne by bolo, keby išli manželské páry) v Bardejovských kúpeľoch – “Relax pre dušu i telo“. Cena na osobu je 45 €/ celý víkend na osobu). Izby sú dvojlôžkové. V cene je ubytovanie, raňajky, obed a večera. Nahlásiť sa je možné v sakristii. Ďakujem.