FARSKÉ OZNAMY 21.-27.08.2017
20. augusta 2017
FARSKÉ OZNAMY 04.-10.09.2017
3. septembra 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Kamil KLEMBARA, syn Jána a Moniky rod. Kaščákovej z Brezovice a Alžbeta KRIŠKOVÁ, dcéra Emila a Boženy rod. Jacovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 3.- krát.
Norbert LUKÁČ, syn Františka a Jany rod. Havrilovej z Lipan a Mgr. Paulína KOZÁKOVÁ, dcéra † Dušana a Gabriely rod. Petrufovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2.- krát.
Peter HATOK, syn Emila a Marty rod. Mihalíkovej z Petrovan a Nikola ONDERČOVÁ, dcéra Rastislava a Viery rod. Karabinošovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2.- krát.
Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlime sa za budúcich novomanželov, aby rástli v láske, vytrvali vo vernosti a svedčili o dare sviatostného manželstva.

– Spovedanie chorých na 1. piatok bude od 8:00 hod: 29.8. v Ostrovanoch; v Šarišských Michaľanoch: 28.8.( ul. Mlynská, kpt. Nálepku, Požiarnická, SNP, Čerešňová, Michalská), 30.08. ( ul. Záhradná, Ružová, Sabinovská, Prešovská).

– Prvé stretnutie birmovancov, ktorí majú záujem spoznávať Ježiša Krista a rásť vo viere bude 1.9. v Šar. Michaľanoch a začne sv. omšou, na ktorú pozývam všetkých záujemcov. Po sv. omši bude stretnutie birmovancov.

– 01.09. je 1. výročie biskupskej vysviacky Mons. Mareka Forgáča, košického pomocného biskupa. Myslime v modlitbe.

– 02.09.2017 budú v košickej katedrále celodiecézne rekolekcie, ktorými si spomenieme na sv. Košických mučeníkov Marka, Melichara a Štefana. Spoločný začiatok je o 9.30 hod. pobožnosťou Fatimskej soboty.

– 03.09. o 14:30 hod. vo farskom kostole bude pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci spojená s výmenou ružencových tajomstiev.

– Stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov bude v nedeľu 3.9.2017 v Šar. Michaľanoch po veľkej sv. omši a v Ostrovanoch hneď po sv. omši.

– VENI SANCTE: 4.9. pri sv. omši budú požehnané školské tašky. Pozývam na sv. omšu všetkých školákov aj s aktovkami, školskými taškami či batohmi, ale zvlášť prvákov. Tašky položte pred oltár.

DUCHOVNÁ OBNOVA: V dňoch 13.-15.10. organizuje naša farnosť víkendovú duchovnú obnovu pre veriacich (ideálne by bolo, keby išli manželské páry) v Bardejovských kúpeľoch – “Relax pre dušu i telo“. Cena na osobu je 45€/ celý víkend). V cene je ubytovanie, raňajky, obed a večera. Nahláste sa v sakristii. Ďakujem.

– Pri podomovej zbierke v Šar. Michaľanoch obetovali na rekonštrukciu kostola v Ostrovanoch 6310 €. Pán Boh zaplať!