FARSKÉ OZNAMY 07.-13.08.2017
6. augusta 2017
FARSKÉ OZNAMY 21.-27.08.2017
20. augusta 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Kamil KLEMBARA, syn Jána a Moniky rod. Kaščákovej z Brezovice a Alžbeta KRIŠKOVÁ, dcéra Emila a Boženy rod. Jacovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 1.- krát.
Adam MIŠČÍK, syn Štefana a Márie rod. Vargovej zo Sabinova a Kristína TOMKOVÁ, dcéra Pavla a Terézie rod. Baranovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3.- krát. 
Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlime sa za budúcich novomanželov, aby rástli v láske, vytrvali vo vernosti a svedčili o dary sviatostného manželstva.

– V utorok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Zasväťme ho účasťou na sv. omši a vyhýbaním sa namáhavých prác.

– 20.8. v Gaboltove bude PÚŤ MUŽOV; sv. omšu o 16:00 hod. slúžiť Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup.

– Ďakujem všetkým, ktorí ste 7.8. prichádzali od rána na farskú celodennú eucharistickú poklonu, a tak zabezpečili neustálu prítomnosť na adorácii.

– 20.08. bude v Šar. Michaľanoch podomová zbierka na rekonštrukciu kostola v Ostrovanoch. Prosím Vás o finančnú pomoc pre našu filiálnu obec a vopred úprimne ďakujem.

– Počas mojej neprítomnosti v čase dovolenky, ma bude zastupovať v prípade zaopatrovania alebo pohrebu vdp. Pavol Bugoš, farár v Ražňanoch (t.č.: 051/4520997)