FARSKÉ OZNAMY 31.07.-06.08.2017
30. júla 2017
FARSKÉ OZNAMY 14.-20.08.2017
13. augusta 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Adam MIŠČÍK, syn Štefana a Márie rod. Vargovej zo Sabinova a Kristína TOMKOVÁ, dcéra Pavla a Terézie rod. Baranovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2.- krát.
Alexander Hendrik NIJHOFF, syn Adolfa Hendrika a Henriette Constance De Roo van Alderwerelt z Den Haggu a Lucia ŽAJOVÁ, dcéra Milana a Marty rod. Motýľovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3.- krát.
Juraj SEMAN, syn Juraja a Alžbety rod. Glazunovovej zo Sabinova a Jana PEŠTOVÁ, dcéra Alexandra a Márie rod. Horvátovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3.- krát.
Prekážku oznámte na FÚ.

– Dnes vo farskom kostole o 14:30 hod. bude pobožnosť na 1. nedeľu s výmenou ružencových tajomstiev.

– Zajtra 7. 8. sa naša farnosť modlí za potreby diecézy pri eucharistickej farskej poklone. Poklona začne po sv. omši. Prosím ružencové bratstvo, aby zabezpečilo stálu poklonu pred Sv. Oltárnou. Požehnanie a odloženie bude o 18:30 hod.

– 7.8.2017 sa uskutoční futbalový turnaj miništrantov sabinovského dekanátu. Začne sv. omšou o 8:00 h.

– 13.08. o 14:30 hod. sa budeme pri vystavenej soche fatimskej Panny Márie modliť fatimskú pobožnosť, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky.

– 10.-14. 8.2017 vo Vysokej nad Uhom sa uskutoční 9. festival Radosti. Festival radosti je stretnutie mladých vo veku od 15 rokov. Umožní ti zažiť spoločenstvo v malých skupinkách.

– Počas mojej neprítomnosti v čase dovolenky, ma bude zastupovať v prípade zaopatrovania alebo pohrebu vdp. Pavol Bugoš, farár v Ražňanoch (t.č.: 051/4520997)

– 20.08. bude v Šar. Michaľanoch podomová zbierka na rekonštrukciu kostola v Ostrovanoch. Prosím Vás o finančnú pomoc pre našu filiálnu obec a vopred úprimne ďakujem.