FARSKÉ OZNAMY 24.-30.07.2017
23. júla 2017
FARSKÉ OZNAMY 07.-13.08.2017
6. augusta 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Adam MIŠČÍK, syn Štefana a Márie rod. Vargovej zo Sabinova a Kristína TOMKOVÁ, dcéra Pavla a Terézie rod. Baranovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1.- krát.
Alexander Hendrik NIJHOFF, syn Adolfa Hendrika a Henriette Constance De Roo van Alderwerelt z Den Haggu a Lucia ŽAJOVÁ, dcéra Milana a Marty rod. Motýľovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2.- krát.
Juraj SEMAN, syn Juraja a Alžbety rod. Glazunovovej zo Sabinova a Jana PEŠTOVÁ, dcéra Alexandra a Márie rod. Horvátovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ.

– 2.8. možno získať vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch úplné odpustky „PORCIUNKULY“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš), a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca.

– V sobotu 5.8. v diecéznej svätyni v Obišovciach bude 4. celodiecézna fatimská sobota s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom so začiatkom o 9:00 hod. Odchod spoločne ráno vlakom.

– 6.8. po 25. krát sa uskutoční púť Rómov. Program začína o 14.00 hod. a končí sv. omšou o 16:00 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.

– V nedeľu 6.8. vo farskom kostole o 14:30 hod. bude pobožnosť na prvú nedeľu s výmenou ružencových tajomstiev.

– 7. 8. sa naša farnosť modlí za potreby diecézy pri eucharistickej farskej poklone. Poklona začne o 7:30 hod. Prosím ružencové bratstvo, aby zabezpečilo stálu poklonu pred Sv. Oltárnou. Požehnanie a odloženie bude o 18:30 hod.

– 7.8.2017 sa uskutoční futbalový turnaj miništrantov sabinovského dekanátu. Začne sv. omšou o 8:00 hod.

– Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh farského tábora: mládeži – animátorom, kuchárom a pekárkam, ktorí organizačne zabezpečili chod tábora.

– Spovedanie chorých v auguste od 8:00 hod: 01.08. v Ostrovanoch; v Šar. Michaľanoch: (02.08.) – ul. SNP, Požiarnická, Čerešňová, Sabinovská, Mlynská, Michalská, kpt. Nálepku., (03.08.) – ul. Záhradná, Ružová, Prešovská.

– 19.8.2017 sa v Bratislave znovu uskutoční Gay pride. My v tento deň 19.8.2017 o 14:30 hod. v Bratislave nebudeme protestovať, nebudeme mať plno rečí, nebudeme vynášať tmu, ale skutkom ukážeme radosť z rodiny a našich detí na 6. ročníku akcie Hrdí na rodinu. Na začiatku nášho pochodu, idú vždy naši najkrajší najmenší v kočíkoch so svojimi maminami a ocami. Deti dostanú balóniky a prejdeme trasu od parlamentu na Hlavné námestie, kde bude pre deti pripravený krátky program. Prídeme v červených tričkách. Ak by bolo možné vo Vašej farnosti spropagovať túto akciu budeme Vám veľmi vďační. Keď je tma, svetlo patrí na svietnik, nie pod mericu.