FARSKÉ OZNAMY 17.-23.07.2017
16. júla 2017
FARSKÉ OZNAMY 31.07.-06.08.2017
30. júla 2017

 

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Alexander Hendrik NIJHOFF, syn Adolfa Hendrika a Henriette Constance De Roo van Alderwerelt z Den Haggu (HOL) a Lucia ŽAJOVÁ, dcéra Milana a Marty rod. Motýľovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1.- krát.
Juraj SEMAN, syn Juraja a Alžbety rod. Glazunovovej zo Sabinova a Jana PEŠTOVÁ, dcéra Alexandra a Márie rod. Horvátovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1.- krát. 
Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa za budúcich novomanželov.

– Zajtra 24.07. na fare o 7:30 hod. začína FARSKÝ TÁBOR.

– 30.07. pri sv. omši bude zbierka na potreby kostola. V Ostrovanoch podomová zbierka. PBZ.

– Spovedanie chorých pred novým mesiacom: 01.08. v Ostrovanoch od 9:00 hod.; 02.08. a 03.08. v Šar. Michaľanoch od 8:00 hod. Nahláste v sakristii kostola do 30.07. Ďakujem.