FARSKÉ OZNAMY 05.-11.06.2017
4. júna 2017
FARSKÉ OZNAMY 19.- 25.06.2017
18. júna 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
 Ing. Tomáš DURANÍK PhD., syn Ing. Jána a Márie rod. Kapolkovej z Vechca a Ing. Erika KANÁLIKOVÁ, dcéra Antona a Anny rod. Ďjadikovej z Rakovej. Ohlasujú sa 1.- krát.
 Bc. Michal FLEŠAR, syn Michala a Márie rod. Hanákovej z Holčíkoviec a Mgr. Slavomíra ZBOROVJANOVÁ, dcéra † Milana a Heleny rod. Oršuľákovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1.- krát.
 Marko FRIČ, syn Mareka a Terézie rod. Pustej z Ostrovian a Patrícia DZIAKOVÁ, dcéra Antona a Marcely rod. Stajančovej z Fintíc. Ohlasujú sa 3.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa za budúcich novomanželov.

– Na slávnosť Kristovho Tela a Krvi vo farskom kostole na konci sv. omše za priaznivého počasia bude procesia. Prosím dievčatá základnej školy, zvlášť prvoprijímajúcich chlapcov a dievčatá, aby si natrhali kvety, ktoré budú hádzať v procesii na zem. Veriaci, ktorý sa zúčastní na speve hymnu Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Prosím, aby sa rodiny alebo skupiny dali spolu dokopy a urobili štyri oltáriky a to len dva okolo kostola a dva na ulici M.R. Štefánika. Ďakujem.

– 13.06. 45 min. pred sv. omšou sa budeme pri vystavenej soche fatimskej Panny Márie modliť fatimskú pobožnosť, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky.

– Od 13.06. sa pred každou sv. omšou budeme modliť Novénu k Duchu Svätému o dary pre birmovancov. Birmovancov prosím, aby každý deň úvahu prečítal iný birmovanec. Zároveň prosím, aby prichádzali na túto modlitbu a sv. omše.

– Spoločenstvo Marana Tha pozýva na Evanjelizačnú konferenciu OHEŇ, ktorá sa uskutoční 17.6.2017 v Tatran Handball Aréne na ul. Jána Pavla II. V Prešove so začiatkom o 9:00 hod.

– Pripomínam, birmovancom, že účasť na piatkovej sv. omši je povinná. Po nej bude nácvik.