Prvé sväté prijímanie 2017
30. mája 2017
FARSKÉ OZNAMY 12.-18.06.2017
11. júna 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Marko FRIČ, syn Mareka a Terézie rod. Pustej z Ostrovian a Patrícia DZIAKOVÁ, dcéra Antona a Marcely rod. Stajančovej z Fintíc. Ohlasujú sa 2.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa za budúcich novomanželov.

– Mesiac jún je zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. Počas mesiaca sa 10. min. pred sv. omšou budeme modliť litánie k Božskému Srdcu s úmyslom, za kňazské a duchovné povolania.

– Pripomínam, birmovancom, že účasť na piatkovej sv. omši je nutná. Od pondelka pokračuje skúšanie a osobný pohovor správcu farnosti s birmovancami a animátorom. Presný rozpis bude na FB.

– Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie.

– 9. júna o 10:00 hod. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach bude diakonská vysviacka.

– 10. júna o 10:00 hod. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach bude kňazská vysviacka.

– 10. júna bude púť prvoprijímajúcich a rodičov do Krakova. Odchod autobusu 7:30 hod. z parkoviska pred nákupným centrom COOP – JEDNOTA.

– ACM ponúka kurz s názvom Animátorská prípravka. Kurz sprostredkúva základy animátorstva. Je určený pre mladých od 15 rokov, ktorí chcú slúžiť vo farnosti ako pomocní animátori. Termín: 3.-7.7.2017; miesto: fara Hermanovce; Prihlasovanie: do 25.06.2017.

– Dnes o 14:15 hod. bude výmena ružencových tajomstiev. Potom bude pobožnosť na prvú nedeľu.

– V nedeľu 4.6. o 15:00 hod. bude stretnutie rodín, ktoré prijímajú putovnú kaplnku Panny Márie s národnou koordinátorkou Pani Slivkovou. Prosím, zariaďte si čas, aby ste mohli byť prítomní.

– V nedeľu 4.6. o 15:30 hod. mladí z Domky v spolupráci s Obecným úradom v Šar. Michaľanoch pozývajú deti z celej farnosti na spoločnú oslavu dňa detí. Čakajú na vás hry, súťaže, zábava a kamaráti.