FARSKÉ OZNAMY 12.-18.06.2017
11. júna 2017
Púť prvoprijímajúcich 2017
22. júna 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Ing. Tomáš DURANÍK PhD., syn Ing. Jána a Márie rod. Kapolkovej z Vechca a Ing. Erika KANÁLIKOVÁ, dcéra Antona a Anny rod. Ďjadikovej z Rakovej. Ohlasujú sa 2.- krát.
Bc. Michal FLEŠAR, syn Michala a Márie rod. Hanákovej z Holčíkoviec a Mgr. Slavomíra ZBOROVJANOVÁ, dcéra † Milana a Heleny rod. Oršuľákovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 2.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa za budúcich novomanželov.

– Ďakujem deťom s kvetmi, jednotlivcom i rodinám za prípravu oltárikov a zabezpečenie procesie.

– Opravné skúšanie birmovancov bude v pondelok od 16:00 hod. na fare a po sv. omši.

– Celý týždeň sa pri každej sv. omšou modlime Novénu k Duchu Svätému o dary pre birmovancov. Birmovancov prosím, aby prichádzali na túto modlitbu a sv. omše.

– 20.06. od 16:00 hod. v Ostrovanoch bude možnosť prijať sv. zmierenia hlavne pre rodičov, birmovných rodičov, súrodencov a starých rodičov birmovancov.

– V stredu 21.6. pozývam birmovancov od 15:30 hod. na upratovanie kostola a fary a ich okolia !!!

– Dňa 23.06. od 16:30 hod. v Šar. Michaľanoch bude možnosť prijať sv. zmierenia pre rodičov, birmovných rodičov. Zároveň to bude spoveď aj pred slávnosťou Božského Srdca aj pred prvým piatkom. Budeme spovedať štyria kňazi.

– Pripomínam, birmovancom, že účasť na piatkovej sv. omši je povinná. Po nej bude nácvik , na ktorom musí byť aj birmovný rodič.

– Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho po sv. prijímaní bude odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu predpísanú na túto slávnosť, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

– V sobotu 24.06. na slávnosť vyslúženia sv. birmovania pozývam a prosím, aby ste sa prišli modliť za birmovancov. Je to totiž slávnosť celej farnosti, nie len jednotlivých rodín. Ďakujem.

– V nedeľu 25.06. pri sv. omšiach bude zbierka na rekonštrukciu kostola v Ostrovanoch. Pán Boh zaplať.