Prvé sväté prijímanie 2017

FARSKÉ OZNAMY 29.05.-04.06.2017
28. mája 2017
FARSKÉ OZNAMY 05.-11.06.2017
4. júna 2017

27.5. 2017 o 9:30 hod. počas kajúcej pobožnosti 14 detí prijalo sviatosť zmierenia a zároveň vyznalo vieru a rozhodnutie žiť s Ježišom.
28.5. o 10:30 hod. pri sv. omši prvý krát prijali Pána Ježiša v Eucharistii.
Tak ho už môžu nielen oslavovať ako anjeli, ale niečo podstatne väčšie. Môžu ho prijímať v Eucharistii ako posilu na ceste k Nebeskému Otcovi.