FARSKÉ OZNAMY 15.-21.05.2017
14. mája 2017
FARSKÉ OZNAMY 29.05.-04.06.2017
28. mája 2017

 

– Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Sv. omša bude začínať spevom litánií k Panne Márii.

– Pripomínam, birmovancom, že účasť na piatkovej sv. omši je nutná. Kto nepríde na sv. omšu, robí všetko preto, aby sa mu prijatie sv. birmovania oddialilo.

– Prosím prvoprijímajúce detí, aby od 22.5. prichádzali na večernú sv. omšu, po nej bude krátky nácvik.

– Dnes je pri sv. omši je zbierka na potreby kostola ( v Ostrovanoch na rekonštrukciu). PBZ.

– Od 22.-24.5. sú prosebné dni. Záväzný je jeden. Obsahom sú prosby za úrodu.

– 25.5. je prikázaný sviatok, zasväťme ho účasťou na sv. omši a vyhýbaním sa ťažkých prác.

– Od 26.5. sa začína sv. omša modlitbovou novénou k Duchu Svätému.

– Dňa 26.5. v Šar. Michaľanoch bude možnosť sv. zmierenia pre rodičov. Prosím, súrodencov, krstných rodičov a starých rodičov prvoprijímajúcich detí, aby využili pondelok a stredu.

– 27.5. vo farskom kostole o 9:30 hod. bude sv. zmierenia prvoprijímajúcich detí spojená s obnovou krstných sľubov: Prineste si krstnú košieľku a sviecu.

– V nedeľu 28.5. pri sv. omšiach bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za milodary.

– V nedeľu 4.6. o 15:00 hod. bude stretnutie rodín, ktoré prijímajú putovnú kaplnku Panny Márie s národnou koordinátorkou Pani Slivkovou. Prosím, zariaďte si čas, aby ste mohli byť prítomní.

– V nedeľu 4.6. o 15:30 hod. mladí z Domky v spolupráci s Obecným úradom v Šar. Michaľanoch pozývajú deti z celej farnosti na spoločnú oslavu dňa detí. Čakajú na vás hry, súťaže, zábava a kamaráti.