FARSKÉ OZNAMY 01.-07.05.2017
30. apríla 2017
FARSKÉ OZNAMY 15.-21.05.2017
14. mája 2017

 

– Mesiac máj je zasvätený Panne Márii. Sv. omša začínať spevom litánií k Panne Márii.

– Dnes na nedeľu Dobrého pastiera pri sv. omši je zbierka na seminár v Košiciach. PBZ.

– Dnes o 14:30 hod. vo farskom kostole bude eucharistická pobožnosť na prvú nedeľu + výmena ružencových tajomstiev.

– V stredu je sv. omša pre rodiny s deťmi. Skúška spevu je pred sv. omšou na fare o 17:30 h.

– Pripomínam, birmovancom, že účasť na piatkovej sv. omši je nutná. Každá mládežnícka sv. omša bude končiť modlitbou birmovancov (korunka BM) za birmovancov, po sv. omši bude nácvik piesni na sv. omšu, pri ktorej bude vyslúžená sv. birmovania.
Stretnutia birmovancov budú: Pondelok o 19:00 hod.; Utorok po sv. omši; Ostrovany v sobotu o 9:00 hod.

– Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 13.5. o 10:30 hod. Účasť je nutná!!!

– Arcidiecézna púť detí – 13.MÁJ 2017 – Obišovce
13. mája 2017 uplynie 100 rokov, odkedy sa prvý krát zjavila Panna Mária trom deťom Lucii a Hyacinte a Františkovi. Toto výročie si pripomenieme s deťmi, keďže boli to práve oni, ktorým P. Mária zjavila svoje tajomstvá. Viac informácii nájdete vo Farskom liste, na nástenke, Facebooku a webe.

– MIKE 2017: ACM a farnosť Kráľovnej pokoja v Prešove organizujú stretnutie miništrantov MIKE 2017 v sobotu 20.05.2017 vo farnosti Kráľovnej pokoja, Prešov – Sídlisko III.    Program: 9:00 registrácia miništrantov pred kostolom, 10:00 sv. omša s otcom biskupom, 15:00 záver