Stretnutie manželských párov

Púť mladých Krivá – Krakov
22. novembra 2016
FARSKÉ OZNAMY 27.02.-05.03.2017
2. marca 2017

Už siedmy krát prebiehal na Slovensku Národný týždeň manželstva. Je to celosvetová kampaň na podporu manželstva od 13. do 19. februára 2017. V spolupráci so saleziánskym združením Domka sa 12.02. prvý krát zorganizovalo v našej farnosti stretnutie manželských párov z farnosti v priestoroch kaštieľa v Šarišských Michaľanoch. Začali sme o 17:00 hod. a prežili požehnaný čas do 21:00 hod. Ďakujeme všetkým párom, ktoré prišli a prajem naďalej rástli v láske, vytrvali vo vernosti a svedčili o celoživotnom motte: „Spolu na ceste“.