Púť mladých Krivá – Krakov

Deň rodiny 2016
31. júla 2016
Stretnutie manželských párov
21. februára 2017

17. – 18.11.2016 – púť mladých do Krivej z príležitosti 100 – ho výročia narodenia bl. Zdenky Schelingovej a do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove z príležitosti ukončenie jubilejného svätého roku Milosrdenstva.