Púť prvoprijímajúcich detí a rodičov do Krakova
30. mája 2016
Púť mladých Krivá – Krakov
22. novembra 2016

V nedeľu 31.07. sme v našej farnosti Šar. Michaľany slávili Deň Rodiny. Sv. omšu, ktorou začal Deň Rodiny slávil Mgr. Marián Jaklovský, novokňaz, rodák zo Sabinova, ale s koreňmi v našej farnosti. V súčasnosti kaplán v Humennom vo farnosti sv. košických mučeníkov. Nasledoval obed (ďakujem Jednote dôchodcov za guľáš), súťaže pre rodiny, zábava pre deti, mladých i dospelých.
Ďakujeme všetkým, ktorí finančne, organizačne i morálne podporili a zabezpečovali tento deň.