FARSKÉ OZNAMY 15.-21.02.2021
14. februára 2021
Na cestu pôstnym EXODOM
17. februára 2021

Drahí bratia a sestry, obdobie pôstu, ktoré začneme na POPOLCOVÚ stredu je časom spomienky na minulý rok, ktorý sme začali poznačením popola, poniektorí na púti vo Sv. Zemi a následne sa zatvorili kostoly a nebolo možné prežívať spoločenstvo na Eucharistii v chráme, ale iba v našich domácich chrámoch –  rodinách.

Keďže aj tento rok nie je priaznivá pandemická situácia vo svete i na našom Slovensku a nemôžeme sa stretávať v kostole na sv. omši, tak vás pozývame zapojiť sa do aktivity s názvom pôstny EXODUS 2021.

Táto aktivita bude spočívať v tom, že každý týždeň bude zameraný na určitú tému.

nedeľu bude zverejnená výzva, ktorú sa budeme snažiť v priebehu nasledujúceho týždňa splniť. Každú stredu bude pre vás pripravený KVÍZ ku konkrétnemu svätcovi a každý piatok práca so svätým písmom.

Do tejto aktivity sa môžu zapojiť jednotlivci, ale aj celé rodiny. Pozývame deti, mladých, pracujúcich a aj dôchodcov, zapojiť sa môže každý z našej farnosti. Obidve tieto aktivity budú bodované. Na konci nášho EXODU s Ježišom ku Veľkej noci, bude každý, kto sa zapojí odmenený. Hlavnou odmenou bude požehnanie duchovnými darmi, ktoré chceme s Božou pomocou v sebe i v rodinách rozvíjať a zároveň malá pozornosť. Traja najaktívnejší jednotlivci, alebo rodiny budú odmenení hodnotným darom. Začíname na Popolcovú stredu, kedy zverejníme ďalšie informácie. S odvahou vykročme na náš pôstny EXODUS a ON sám bude našou odmenou.