FARSKÉ OZNAMY 18.-24.11.2019
17. novembra 2019
FARSKÉ OZNAMY 02.-08.12.2019
1. decembra 2019

– V nedeľu 24.11.2019 o 21.45 h. bude vysielať RTVS na Dvojke dokument „Narodení pre nebo“ o Troch košických mučeníkoch. Prosím, tento oznam vyhláste v nedeľných farských oznamoch. Naozaj, bola by škoda to nevidieť! S pozdravom a požehnaním + Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita.

– Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach Vás pozýva na Duchovnú obnovu pre rozvedených 29.11.- 1.12.2019 v Bardejovských kúpeľoch v penzióne Augustineum. Viac na www.rodina.rimkat.sk

– V stredu 27.11. mladí z Domky pozývajú na faru DETI po sv. omši do 20:00 h. na detské aktivity.

– V piatok 29.11. po sv. omši mladí z Domky pozývajú MLADÝCH na biblické formačné stretnutie na faru.

– V sobotu 30.11. v dóme sv. Alžbety v Košiciach o 10:00 hod. začnú sv. omšou celodiecézne rekolekcie s otcom arcibiskupom s príležitosti slávnosti sv. Ondreja apoštola, patróna košickej arcidiecézy.

– Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2020 prosím, aby sa do 30.11.2019 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.

– Na prvú adventnú nedeľu 01.12. sa vo všetkých kostoloch uskutoční jesenná zbierka na CHARITU. Svojou štedrosťou podávame pomocnú ruku a nádej tým, ktorí sa ocitli v stave núdze, biedy a odkázanosti na druhých. Vopred Pán Boh zaplať za vaše milodary.

– 01.12. začína ADVENTNÉ OBDOBIE – očakávanie a príprava na slávnosť Narodenia Pána. Sv. omša začne požehnaním adventných vencov. Vaše adventné vence (alebo sviece) prineste na požehnanie.

– Sv. zmierenia chorých pred vianočnými sviatkami: 04.12. od 8:00 hod. Ostrovany + od 10:00 hod. Šar. Michaľany (Požiarnická, Čerešňová, Sabinovská, SNP,); 05.12. od 8:00 hod. (Michalská, Pod lesíkom, kpt. Nálepku, Mlynská, Železničiarska, Komenského) a 06.12 od 8:00 hod. (Ružová, Záhradná, Hviezdoslavova, Prešovská, Družstevná,). Nahláste do 01.12.

– Pripravujeme vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2020“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku. Od 6.12. si ho budete môcť zakúpiť. ZAKÚPENÍM KALENDÁRA PODPORUJETE AKTIVITY VO FARNOSTI. ĎAKUJEM!

– Ponúkame v kostole k zakúpeniu domáce vianočné oblátky za 1 €. Môžete si ich zakúpiť od 06.12.

– Stretnutie prvého kontaktu: 7.12. 2019 o 10.00 určené pre mužov nad 17 rokov, ktorí v sebe cítia kňazské povolanie, radi by spoznali seminárne prostredie a priebeh formácie. Kto sa nemôže zúčastniť, môže si dohodnúť individuálne stretnutie cez email: spiritual2@kske.sk; propedeutikum@kske.sk. Viac informácií na www.kske.sk

– UPeCe Prešov aj tento rok organizuje dopravu pre účastníkov stretnutia s bratmi z Taizé. Stretnutie je určené mladým od 16 do 35 rokov a uskutoční sa pred Silvestrom (28. 12. 2o19 – 1.1.2o2o) v Poľskom Wroclawe. Mladí budú ubytovaní v rodinách wroclawských farností. Cena dopravy je 53,-€. Prihlasovanie končí 1. 12. Ďalšie informácie na stránkach upc.unipo.sk alebo Facebooku. Marek VARGA, správca UPeCe.