FARSKÉ OZNAMY 11.-17.11.2019
10. novembra 2019
FARSKÉ OZNAMY 25.11.-01.12.2019
24. novembra 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Ing. Viliam JURČ, syn Jozefa a Anny rod. Daňkovej z Giraltoviec a Katarína VAVREKOVÁ, dcéra Jozefa a Márie rod. Durkáčovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa za budúcich novomanželov.

– Predsedu KBS Mons. Stanislav Zvolenský, odporúča farnostiam pripojiť sa k pripomienky 30. rokov od pádu komunizmu a návratu slobody vyzváňaním kostolných zvonov 17.11. 2019 o 17:00 h.

V pondelok 18.11. v PREŠOVE v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež v Tatran Handball Aréne sa uskutoční evanjelizačného projektu GODEZONE – IDE O VIAC. Vstup je ZADARMO. Začiatok je o 18:00 – 21:00 hod.

– Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi aj tento rok vyhlasuje Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom v termíne 17. – 24.11. 2019. Pozývam všetky spoločenstvá, rehoľné komunity, semináre, farnosti a kresťanské organizácie k tomu, aby sme spoločne vytvorili modlitebný program tohto týždňa.

– V stredu 20.11. mladí z Domky pozývajú na faru DETI po sv. omši do 20:00 h. na detské aktivity.

– Vo štvrtok 21.11. o 19:00 h. mladí z Domky pozývajú MLADÝCH na formačné stretnutie na faru.

– V sobotu 23.11. o 9:00 hod. na fare bude stretnutie miništrantov. Účasť je potrebná!!!

– 24.11. o 15:00 hod. bude stretnutie IBA PRVOPRIJÍMAJÚCICH RODIČOV na fare v Šar. Michaľanoch. Účasť rodičov (ideálne keď prídu obaja) je potrebná !!!

– 24.11. pri sv. omšiach v Šar. Michaľanoch bude zbierka na potreby kostola. V Ostrovanoch bude podomová zbierka na kostola. PBZ za vašu štedrosť.

– Vo farských kostoloch 24.11. pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského poklonia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Pobožnosť s eucharistickým požehnaním bude na konci sv. omše.

– V sobotu 30.11. v dóme sv. Alžbety v Košiciach o 10:00 hod. začnú sv. omšou celodiecézne rekolekcie s otcom arcibiskupom s príležitosti slávnosti sv. Ondreja apoštola, patróna košickej arcidiecézy.

– Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2020 prosím, aby sa do 30.11.2019 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.

– Aj tento rok sa pripravuje vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2020“.

– Stretnutie prvého kontaktu: 7.12. 2019 o 10.00 určené pre mužov nad 17 rokov, ktorí v sebe cítia kňazské povolanie, radi by spoznali seminárne prostredie a priebeh formácie. Kto sa nemôže zúčastniť, môže si dohodnúť individuálne stretnutie cez email: spiritual2@kske.sk; propedeutikum@kske.sk. Viac informácií na www.kske.sk

– UPeCe Prešov aj tento rok organizuje dopravu pre účastníkov stretnutia s bratmi z Taizé. Stretnutie je určené mladým od 16 do 35 rokov a uskutoční sa pred Silvestrom (28. 12. 2o19 – 1.1.2o2o) v Poľskom Wroclawe. Mladí budú ubytovaní v rodinách wroclawských farností. Cena dopravy je 53,-€. Prihlasovanie končí 1. 12. Ďalšie informácie na stránkach upc.unipo.sk alebo Facebooku. Marek VARGA, správca UPeCe.