FARSKÉ OZNAMY 28.10.-03.11.2019
27. októbra 2019
Parte Vdp. Anton Lesník
5. novembra 2019

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Ing. Viliam JURČ, syn Jozefa a Anny rod. Daňkovej z Giraltoviec a Katarín VAVREKOVÁ, dcéra Jozefa a Márie rod. Durkáčovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 1. – krát.
Kto by vedel o prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ. Modlíme sa za budúcich novomanželov, aby rástli v láske, vytrvali vo vernosti a vydávali svedectvo o dare sviatostného manželstva.

– V oktáve od 1.11. do 8.11. môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci. Aké sú podmienky?
1. Ak v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.) nábožne navštívime kostol alebo kaplnku a pomodlíme sa Modlitbu Pána a vyznáme vieru ( Verím v Boha), môžeme získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1. 11.) až do polnoci určeného dňa (2. 11.). 2. Raz denne od 1. novembra do 8. novembra môžeme získať odpustky dušiam v očistci, ak nábožne navštívime cintorín a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých. Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky: spoveď, sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho treba sa snažiť vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

– V stredu 6.11. mladí z Domky pozývajú na faru DETI po sv. omši do 20:00 h. na detské aktivity.

– Vo štvrtok 7.11. o 19:00 h. mladí z Domky pozývajú MLADÝCH na spoločné formačné stretnutie na faru.

– Pozývam na slávenie pútnickej soboty 16.11. v Pavlovciach nad Uhom. Program začína od 15:00 – 19:00 h. a bude prebiehať vo farskom kostole v Pavlovciach nad Uhom. Nahláste sa v sakristii do 09.11.s poplatkom za autobus 5 €.

V pondelok 18.11. v PREŠOVE v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež v Tatran Handball Aréne sa uskutoční 11. ročník evanjelizačného projektu GODEZONE. Evanjelizačný koncert pre mladých aj dospelých kde vstup je ZADARMO. Pridaj sa aj ty a staň sa súčasťou generácie, IDE O VIAC. Odporúčam po minuloročnej skúsenosti mladým tento koncert. Mnohí nikdy niečo podobné nezažili. Začiatok je o 18:00 – 21:00 hod.

– Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2020 prosím, aby sa do 30.11.2019 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.

– V sobotu 16.11. o 10:00 hod. na fare bude stretnutie IBA detí 3. ročníka ZŠ. Účasť je nutná!!!