FARSKÉ OZNAMY 21.-27.10.2019
20. októbra 2019
FARSKÉ OZNAMY 04.-10.11.2019
3. novembra 2019

– Spovedanie chorých: 28.10. od 14:00 h. v Ostrovanoch; v Šar. Michaľanoch 30.10. od 8:00 hod.: (ul. SNP, Železničiarska, Mlynská, kpt. Nálepku, Komenského, Požiarnická, Čerešňová, Michalská) a 31.10. od 9:00 hod. (ul. Záhradná, Ružová, Družstevná, Prešovská, Sabinovská). Nahláste v sakristii do 27.10.

– Šar. Michaľany – výmena ružencových tajomstiev bude vo štvrtok 31.10. po sv. omši.

Pobožnosť na cintoríne 1.11.: Šarišské Michaľany o 14:45 h. a Ostrovany o 14:00 h.

– V oktáve od 1.11. do 8.11. môžeme získať odpustky pre duše v očistci. Aké sú podmienky?
1. Ak v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.) nábožne navštívime kostol alebo kaplnku a pomodlíme sa Modlitbu Pána a vyznáme vieru ( Verím v Boha), môžeme získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1. 11.) až do polnoci určeného dňa (2. 11.). 2. Raz denne od 1. novembra do 8. novembra môžeme získať odpustky dušiam v očistci, ak nábožne navštívime cintorín a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých. Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky: spoveď, sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho treba sa snažiť vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

– Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. Malá sviečka stojí 1 €, veľká v skle 4 €. Vďaka.

– Pozývame na slávenie pútnickej soboty dňa 16.11. v Pavlovciach nad Uhom. Program začína od 15:00 – 19:00 hod. a bude prebiehať vo farskom kostole v Pavlovciach nad Uhom. Nahláste sa v sakristii do 27.10. s poplatkom za autobus 5 €.

V pondelok 18.11. v PREŠOVE v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež v Tatran Handball Aréne sa uskutoční 11. ročník evanjelizačného projektu GODEZONE. Evanjelizačný koncert pre mladých aj dospelých kde vstup je ZADARMO. Pridaj sa aj ty a staň sa súčasťou generácie, IDE O VIAC. Odporúčam po minuloročnej skúsenosti mladým tento koncert. Mnohí nikdy niečo podobné nezažili. Začiatok je o 18:00 – 21:00 hod.

– Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2020 prosím, aby sa do 30.11.2019 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.