FARSKÉ OZNAMY 07.- 13.01.2019
6. januára 2019
FARSKÉ OZNAMY 21.-27.01.2019
20. januára 2019

– V sakristii je možné zakúpiť si za 3 € vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2019“.

– V nedeľu 13.1. sa končí vianočné obdobie. Vianočná výzdoba môže zostať do 2. februára.

– DNES bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a oboch rodičov o 15:00 hod. v Šar. Michaľanoch na starej fare. Účasť je potrebná, tak pre rodičov ako aj deti, ktoré sa pripravujú na prijatie Eucharistie.

– Dnes 13.1. je celodenná eucharistická poklona v našej farnosti, pri ktorej sa modlíme za košickú arcidiecézu. Prosím ružencové bratstvo, aby zabezpečilo stálu prítomnosť počas adorácie. Prosím, príďte sa pokloniť Pánu Ježišovi prítomnému v Eucharistii. Ďakujem.

– V sobotu 19.1. bude na fare o 15:00 hod. stretnutie miništrantov.

– Arcidiecézne centrum pre mládež a Farský úrad ťa, milý birmovanec, pozýva na víkendovku s názvom „BirmOFFka“ – či ON? V termínoch: 29.-31.03.2019 alebo 05.-07.04.2019 fara Hermanovce. Poplatok: 20 eur (2x raňajky, 2x teplý obed, večera, 2x nocľah). Prihlášku si vyzdvihni osobne v sakristii.

– Stretnutie birmovancov na fare max. 10 osôb: 17.01 po sv. omši; 18.01. o 16:30 hod. aj po sv. omši; 19.01. o 9:00 hod a 10:30 hod. Bude test z prejdeného tematického celku z Youcat-u (Vierouka).

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2019: Od 10.-17.2.2019 prebieha aj na Slovensku Národný týždeň manželstva. Je to celosvetová kampaň na podporu manželstva. Spolu s mladými z Domky pozývame 10.02.2019 manželské páry z celej farnosti na stretnutie do pivničných priestorov OÚ v Šar. Michaľanoch. Začiatok bude o 16:30 hod. Prosím, aby ste sa nahlásili v sakristii kostola do 08.02.2019, aby sme mohli pripraviť priestory. Vďaka.

– POZÝVAME v sobotu 02.03.2019 od 15:00 hod. na 7. ročník Karnevalu Svätých v suteréne obecného úradu v Šarišských Michaľanoch. Do karnevalového oblečenia sa môžu zapojiť aj rodičia, pozývam mladých k organizácii, ale aj k zábave. Tombolový lístok, ktorý je aj vstupenkou si môže vyzdvihnúť v sakristii kostola každá karnevalová maska. Pozývame všetky deti z farnosti, aj tie deti, ktoré nemajú, alebo si nevedia pripraviť masku žiadneho svätca.

– Od 18. – 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

– V nedeľu 20.1. pri sv. omšiach bude zbierka pre ACM/UPC, ktorí sa venujú pastorácii mládeže. PBZ.

– Vo februári 2019 sa bude otvárať nový ročník Arcidiecéznej dobrovoľníckej a animátorskej školy. Prihlasovanie do 31.01.2019. Viac informácií nawww.premladez.sk

– V nedeľu 20.1. pozývam na hokej do Košíc. Nahláste sa HNEĎ po sv. omši v sakristii.

– V sobotu 26.1. pozývam na turistiku do Tatier. Nahláste sa do budúcej nedele v sakristii. Autobus 5 €.