FARSKÉ OZNAMY 07.- 13.01.2019

Novoročný koncert – Cimbalová hudba Primáš
3. januára 2019
FARSKÉ OZNAMY 14.- 20.01.2019
13. januára 2019

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Jozef KOCHAN, syn Jána a Margity rod. Mihalíkovej z Pečovskej Novej Vsi a Veronika DURKÁČOVÁ, dcéra Petra a Angely rod. Kočišovej zo Šar. Michalian. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na FÚ.

– V sakristii je možné zakúpiť si za 3 € vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2019“.

– V nedeľu 13.1. sa končí vianočné obdobie. Vianočná výzdoba môže zostať do 2. februára.

– 12.1.2019 od 9.00 do 16.00 v priestoroch ACM v Prešove bude Animátorská konferencia zameraná na svedectvo v osobnom živote a v médiách. V programe je zahrnutá modlitba, adorácia, workshopy, prednášky, sv. omša. Registrácia je nutná cez online formulár. Poplatok za účasť spolu s obedom: 5 eur. Platí sa na mieste. V prípade potreby je možné prenocovať v ACMku.

– 13.1. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a oboch rodičov o 15:00 hod. v Šar. Michaľanoch na starej fare. Účasť je potrebná, tak pre rodičov ako aj deti, ktoré sa pripravujú na prijatie Eucharistie.

– 13.1. je celodenná eucharistická poklona v našej farnosti, pri ktorej sa modlíme za košickú arcidiecézu. Prosím ružencové bratstvo, aby zabezpečilo stálu prítomnosť počas adorácie. Prosím nájdite si počas dňa chvíľu a príďte sa pokloniť Pánu Ježišovi prítomnému v Eucharistii. Ďakujem.

– Vo februári 2019 sa bude otvárať nový ročník Arcidiecéznej dobrovoľníckej a animátorskej školy. Prihlasovanie do 31.01.2019. Viac informácií nawww.premladez.sk

– Arcidiecézne centrum pre mládež a Farský úrad ťa, milý birmovanec, pozýva na víkendovku s názvom „BirmOFFka“ – či ON? V termínoch: 29.-31.03.2019 alebo 05.-07.04.2019 fara Hermanovce. Poplatok: 20 eur (2x raňajky, 2x teplý obed, večera, 2x nocľah). Prihlášku si vyzdvihni osobne v sakristii.

– Ďakujem, že ste prišli na Novoročný koncert s cimbálovou hudobnou skupinou PRIMÁŠ + korčuľovanie.

– NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2019: Od 10.-17.2.2019 prebieha aj na Slovensku Národný týždeň manželstva. Je to celosvetová kampaň na podporu manželstva. Spolu s mladými z Domky pozývame 10.02.2019 manželské páry z celej farnosti na stretnutie do pivničných priestorov OÚ v Šar. Michaľanoch. Začiatok bude o 16:30 hod. Prosím, aby ste sa nahlásili v sakristii kostola do 08.02.2019, aby sme mohli pripraviť priestory. Vďaka.

– POZÝVAME v sobotu 03.03.2019 od 15:00 hod. na 7. ročník Karnevalu Svätých v suteréne Obecného úradu v Šarišských Michaľanoch. Do karnevalového oblečenia sa môžu zapojiť aj rodičia, pozývam mladých k organizácii, ale aj k zábave. Tombolový lístok, ktorý je aj vstupenkou si môže vyzdvihnúť v sakristii kostola každá karnevalová maska. Pozývame všetky deti z farnosti, aj tie deti, ktoré nemajú, alebo si nevedia pripraviť masku žiadneho svätca.