FARSKÉ OZNAMY 30.07.-05.08.2018
29. júla 2018
FARSKÉ OZNAMY 13.-19.08.2018
12. augusta 2018

– Sviatosť manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Bc. Marek DZIAK, syn Jozefa a Jany rod. Lichvárovej zo Šar. Michaľan a Mgr. Alena CHOVANCOVÁ, dcéra Martina a Aleny rod. Ženčárovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2. – krát.
Peter DRABIŠČÁK, syn Petra a Márie rod. Bernátovej zo Šar. Michaľan a Ivana PALČOVÁ, dcéra Jaroslava a Dany rod. Čižmárovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2. – krát. 
Miroslav LUKÁČ, syn Miroslava a Ľudmily rod. Durkáčovej z Ostrovan a Anna JAKLOVSKÁ, dcéra Petra a Anny rod. Karnišovej z Ostrovan. Ohlasujú sa 2. – krát.
Peter HUDÁK, syn Pavla a Márie rod. Drábovej z Ostrovan a Iveta FLINTOŠOVÁ, dcéra † Vladimíra a Ivety rod. Jánošíkovej z Hrišoviec. Ohlasujú sa 3. – krát.
Michal KUĽBAGA, syn Imricha a Alžbety rod. Babjakovej zo Sabinova a Daniela TELESNICKÁ, dcéra Jozefa a Danky rod. Klesíkovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3. – krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– Od 5.- 29.8. čerpám dovolenku. Počas mojej neprítomnosti v čase dovolenky, ma bude zastupovať v prípade zaopatrovania alebo pohrebu vdp. Pavol Bugoš, farár v Ražňanoch (t.č.: 051/4520997)

– 7. 8. sa naša farnosť modlí za potreby diecézy pri eucharistickej farskej poklone. Poklona začne o 8:00 hod. Prosím ružencové bratstvo, aby zabezpečilo stálu poklonu pred Sv. Oltárnou. Požehnanie a odloženie bude o 18:25 hod.

– 8.8. je spomienka sv. Dominika. Sv. omša bude v kostole.

– 19.8. sa po 16. krát uskutoční púť MUŽOV. Program začína od 9:00 hod. a končí sv. omšou o 16:00 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.

Na bicykli za život: 21. ročník cyklistickej akcie sa uskutoční od 13.-26.08. na trase z Prešova do Viedne. Akcia spája cyklistiku s modlitbovými pochodmi k potratovým centrám. Na výveske si všimnite trasu a informácie.

– V našej arcidiecéze pôsobí od roku 2002 Schönstattské hnutie (v našej farnosti od r. 2016), ktoré v niektorých farnostiach vykonáva Apoštolát putovných kaplniek. K tejto iniciatíve dáva požehnanie a povzbudzuje nás aj košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. V prípade záujmu kontaktujte Jozefa Vavreka. Bližšie informácie:
http://sarisskemichalany.rimkat.sk/schonstattske-hnutie-ap…/

– V sobotu 1.9.2018 v Košiciach na štadióne Lokomotívy bude o 10:00 hod. slávnostná sv. omša spojená s blahorečením Božej služobnice Anny Kolesárovej. Ďalšie informácie https:/annakolesarova.sk/.