FARSKÉ OZNAMY 25.06. – 01.07.2018
24. júna 2018
FARSKÉ OZNAMY 09.-15.07.2018
8. júla 2018

– Dnes o 14:30 hod. vo farskom kostole bude prvonedeľná pobožnosť + výmena ružencových tajomstiev.

– Kto má záujem objednať si časopis Rebrík na školský rok 2018/19, cez spoločnú objednávku z farnosti, nech sa nahlási do 8.7. v sakristii. Predplatné za 10 čísel na školský rok je 13,50 €. Tento časopis sa odporúča pre deti 1.-4. Ročníka ZŠ.

– Na nástenke si môžete prečítať program púti v Levoči (7.-8.7.) a Gaboltove (21.-22.7.).

– Spovedanie chorých od 8:00 hod. : 02.07. v Ostrovanoch; v Šar. Michaľanoch 03.07.(ulice: kpt. Nálepku, Čerešňová, SNP, Požiarnická, Mlynská, Hviezdoslavova, Sabinovská) a 04.07. (ulice: Michalská, Záhradná, Ružová, Prešovská). Nahláste vašich blízkych v sakristii do 01.07.2018

– V sobotu 7.7. v diecéznej svätyni v Obišovciach o 9:00 hod. bude 3. celodiecézna fatimská sobota s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom.

– 13.-15.07. odpustová slávnosť Škapuliarskej Panny Márie v diecéznej svätyni vo Veľkom Šariši.

– 14.07. o 14:30 h. v Bratislave na Hodžovom námestí sa uskutoční 7. ročník pochodu HRDÍ NA RODINU.

– V sobotu 1.9.2018 v Košiciach na štadióne Lokomotívy bude slávnostná sv. omša spojená s blahorečením Božej služobnice Anny Kolesárovej. Je potrebná registrácia na túto slávnosť. Záujemcovia, nahláste sa v sakristii kostola do 20.07.2018.

– V dňoch 26. – 29. júla 2018 bude v Prešove Národné stretnutie mládeže P18. Prosíme veriacich z Prešova a okolia o modlitby za toto stretnutie, ale aj o trpezlivosť pri vyššom počte mladých ľudí v meste a v sakrálnych priestoroch. Zároveň povzbudzujeme mladých (i starších) z Prešova a okolia, aby sa na stretnutie prihlásili vopred. Aktuálne je to i cenovo výhodnejšie. Oficiálne prihlasovanie sa skončí v nedeľu 1. júla. K dispozícii je online na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (v časti „Prihlasovanie). Po 1. júli 2018 sa nebude možné prihlásiť online. Možná bude už len registrácia na mieste počas samotného podujatia alebo možnosť využiť jednorázové vstupy na jednotlivé dni. Pri registrácii na mieste však nezabezpečujeme ubytovanie ani stravu.