FARSKÉ OZNAMY 18.-24.06.2018
17. júna 2018
FARSKÉ OZNAMY 02.- 08.07.2018
1. júla 2018

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
 Štefan SEKERÁK, syn Štefana a Kvetoslavy rod. Kalnovej zo Šar. Michaľan a Mgr. Jana MIŠKUFOVÁ, dcéra Stanislava a Moniky rod. Paločkovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3.- krát.
 MUDr. Tomáš TOMKO, syn Miroslava a Heleny rod. Polákovej zo Spišskej Novej Vsi a MUDr. Martina MIKLOŠOVÁ, dcéra Dušana a Marty rod. Štofaníkovej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 3.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– V stredu 27.6. vo farskom kostole pri sv. omši bude poďakovanie za školský rok 2017/18. Pozývam mládež a deti s rodičmi. Po sv. omši bude stretnutie s birmovancami.

– 29.06. je prikázaný sviatok. Zasväťme ho slávením eucharistie a vyhýbaním sa namáhavých prác.

– 1.7. o 14:30 hod. vo farskom kostole bude prvonedeľná pobožnosť + výmena ružencových tajomstiev.

– Kto má záujem objednať si časopis Rebrík na školský rok 2018/19, cez spoločnú objednávku z farnosti, nech sa nahlási do 8.7. v sakristii. Predplatné za 10 čísel na školský rok je 13,50 €. Tento časopis sa odporúča pre deti 1.-4. Ročníka ZŠ.

– Na nástenke si môžete prečítať program púti v Levoči (7.-8.7.) a Gaboltove (21.-22.7.).

– P18 – Národné stretnutie mládeže v Prešove (26.-29.7.2018). Prihlasovanie trvá do 1.7.2018 na www.narodnestretnutiemladeze.sk

– Spovedanie chorých od 8:00 hod. : 02.07. v Ostrovanoch; v Šar. Michaľanoch 03.07.(ulice: kpt. Nálepku, Čerešňová, SNP, Požiarnická, Mlynská, Hviezdoslavova, Sabinovská) a 04.07. (ulice: Michalská, Záhradná, Ružová, Prešovská). Nahláste vašich blízkych v sakristii do 01.07.2018

– V sobotu 1.9.2018 v Košiciach na štadióne Lokomotívy bude slávnostná sv. omša spojená s blahorečením Božej služobnice Anny Kolesárovej. Je potrebná registrácia na túto slávnosť. Záujemcovia, nahláste sa v sakristii kostola do 20.07.2018.