FARSKÉ OZNAMY 12.-18.02.2018
11. februára 2018
FARSKÉ OZNAMY 26.02.- 04.03.2018
25. februára 2018

– Piatok 23.2. bude pre birmovancov po sv. omši katechéza.

– V sobotu 17.3. od 8:00 hod. na FARE bude stretnutie „KURZ SNÚBENCOV“.

– Dnes spolu s mladými z Domky pozývame manželské páry z celej farnosti na stretnutie do pivničných priestorov OÚ v Šar. Michaľanoch. Začiatok bude o 17:00 hod. Vďaka.

– Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu (21.,23.,24.2.). Záväzný je iba jeden deň. Obsah jarných kántrových dní: je príprava na sv. zmierenia a činorodá láska blížnemu.

– Odpustky v pôstnom období:
1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napr. 15. min.
2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V nedeľu vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty o 14:30 hod.

– V utorok po sv. omši pozývam na „Lectio divina“ uvažovanie nad Božím slovom na faru.

– 24.2. o 14:30 hod. na fare bude stretnutie žiakov 3. Ročníka ZŠ. Účasť je povinná.

– 24.2. o 15:30 hod. na fare bude stretnutie miništrantov. Účasť je povinná.

– 25.2. pri sv. omšiach bude zbierka na potreby kostola. V Ostrovanoch podomová zbierka. PBZ.

– V nedeľu 18.3. v Ostrovanoch o 10:30 hod. pri sv. omši požehná sochy sv. Kozmu a Damiána a novú Krížovú cestu Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup.

– Dnes pri sv. omši bude jarná zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

– Svätý Otec František stanovil 23.2.2018, piatok po prvej pôstnej nedeli ako deň modlitieb a pôstu za pokoj vo svete vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, osobitne v Konžskej demokratickej republike a Južnom Sudáne. Z poverenia Štátneho sekretariátu Vám chcem oznámiť, že je túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby.