FARSKÉ OZNAMY 05.-11.02.2018
4. februára 2018
FARSKÉ OZNAMY 19.- 25.02.2018
18. februára 2018

– Piatok 16.2. bude pre birmovancov po sv. omši katechéza.

– Dnes 11.2. na spomienku Preblahoslavenej P. Márie Lurdskej je 26. Svetový deň chorých.

– V sobotu 17.2. od 8:30 hod. na FARE bude prvé stretnutie „ŠKOLY SNÚBENCOV“. Prosím, aby si snúbenci zariadili čas do 15:00 hod. Na fare bude aj obed + občerstvenie.

– Od 11.-18.2.2018 prebieha aj na Slovensku Národný týždeň manželstva. Je to celosvetová kampaň na podporu manželstva. Spolu s mladými z Domky pozývame 18.02.2018 manželské páry z celej farnosti na stretnutie do pivničných priestorov OÚ v Šar. Michaľanoch. Začiatok bude o 17:00 hod. Prosím, aby ste sa nahlásili v sakristii kostola do 15.2.2018, aby sme mohli pripraviť priestory. Vďaka.

– Zmierna poklona a vyložená sv. Oltárna vo farskom kostole bude: V pondelok a utorok (12. – 13.2.) od 15:00 hod. V Ostrovanoch v utorok (13.2.) od 15:00 hod.

– 14.2. je POPOLCOVÁ STREDA – deň prísneho pôstu a zdržania sa mäsitého jedla!!!

– V piatok počas pôstneho obdobia sv. omša začne spoločnou modlitbou krížovej cesty. Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V nedeľu pobožnosť krížovej cesty o 14:30 hod.

– V nedeľu 18.3. v Ostrovanoch o 10:30 hod. pri sv. omši požehná sochy sv. Kozmu a Damiána a novú Krížovú cestu Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup.

– V nedeľu 5.8. v Šar. Michaľanoch o 10:30 hod. spolu s košickým arcibiskupom – metropolitom Mons. Bernardom Boberom budeme ďakovať za 770. výr. farnosti a oboch obcí pri spoločnej eucharistii.

– 18.02. pri sv. omši bude jarná zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.