FARSKÉ OZNAMY 18.-24.12.2017
17. decembra 2017
FARSKÉ OZNAMY 01.- 07.01.2018
31. decembra 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Ing. Daniel FUCHS, syn Mariána a Dany rod. Angelovičovej z Prešova a Bc. Nikola CHOMOVÁ, dcéra Vladimíra a Jany rod. Tumidalskej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 2.- krát.
Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– V sakristii si môžete zakúpiť „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2018“ vo formáte A4 s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku. Cena je 3 €.

– Kto má záujem, aby prišli do jeho domu koledníci Dobrej noviny, nech sa zapíše v kostole do 23.12. Ďakujem. Koledovanie bude popoludní 26.12.2017.

– 25.12. o 12:00 hod. v priamom prenose na TV LUX, TA3, STV udelí sv. otec František tradičné požehnanie mestu a svetu „Urbi et Orbi“ spojené s plnomocnými odpustkami.

– Pán Boh zaplať za milodary, ktoré obetujete pri Jasličkách 24.-25.12. Tieto prostriedky sa posielajú do Betlehema na podporu a udržiavanie miesta narodenia Ježiša Krista.

– Koledovanie Dobrej noviny bude popoludní: 25.12. Ostrovany, 26.12. Šar. Michaľany.

– Pri sv. omšiach na slávnosť Narodenia Pána, sa pri slovách Kréda „ktorý sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny“ pokľakne na dve kolená.

– 25.12. o 15:00 hod. bude v kostole jasličková pobožnosť s požehnaním detí pri jasliach. Pozývam celé rodiny, starých, mládež a deti z celej farnosti pokloniť sa Ježišovi v jasliach.

– 26.12. mladí z Domky a FÚ pozývajú mládež na Štefanský večer v priestoroch kaštieľa. Vstup bude od 20:00 – 21:00 hod.

– 29.12. pozývam deti s rodičmi, mládež, birmovancov na korčuľovanie do Sabinova, kde má naša farnosť objednanú ľadovú plochu od 11:30 – 13:30 hod. Poplatok je 0,50 centov za osobu.

– 31.12. pri sv. omšiach bude ďakovná pobožnosť. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Od 23:30 hod. bude otvorený farský kostol a vyložená Eucharistia k tichej osobnej poklone.

– V mene otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera a kontemplatívnej rehole bosých karmelitánok prosím o pomoc pri zbieraní podpisov pre petíciu Zachráňme Kláštor Karmel v Košiciach II. Môžete ju podpísať v sakristii kostola.