FARSKÉ OZNAMY 11.-17.12.2017
10. decembra 2017
FARSKÉ OZNAMY 25.-31.12.2017
24. decembra 2017

– Sv. omša v stredu, ktorá mala byť o 6:00 hod. nebude. Zmena je z dôvodu pohrebu. Úmysel, bude odslúžený v najbližšom čase!!!

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:

Ing. Daniel FUCHS, syn Mariána a Dany rod. Angelovičovej z Prešova a Bc. Nikola CHOMOVÁ, dcéra Vladimíra a Jany rod. Tumidalskej zo Šar. Michaľan. Ohlasujú sa 1.- krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by im bránila prijať sv. manželstva, nech to oznámi na FÚ.

– Pozývam v adventnom období na slávenie ranných sv. omší ku cti Panny Márie – NESPI ANI TY, PRÍĎ NA RORÁTY!☺

– V sakristii si môžete zakúpiť „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2018“ vo formáte A4  s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku. Cena je 3 €.

– V utorok o 19:00 hod. pozývam na faru tých,  ktorí majú záujem, uvažovať nad Božím slovom na LECTIO DIVINA.

– Sv. omše budeme začínať modlitbou predvianočného deviatnika Prípravy na prijatie Spasiteľa do nášho srdca i rodiny „Kto dá prístrešie Svätej rodine“.

– 24.12. pri sv. omšiach nech si deti prinesú domáci Betlehem, sošku malého Ježiška, ktorú požehnám, aby ste si ju potom vložili vo vašom domácom betleheme. Betlehem alebo sošku Jezuliatka na požehnanie môžete priniesť aj vy dospelí.

– 25.12. o 15:00 hod. bude jasličková pobožnosť. Pozývam všetky deti farnosti do farského kostola. Prosím panie učiteľky, aby aj s deťmi z Materskej školy pripravili vianočné vystúpenie. Ďakujem.

– Kto má záujem, aby prišli do jeho domu koledníci Dobrej noviny nech sa zapíše v kostole do 23.12. Ďakujem. Koledovanie bude popoludní 26.12.2017.

– 26.12. pozývame mládež na Štefanský večer v priestoroch kaštieľa.

– V mene otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera a kontemplatívnej rehole bosých karmelitánok prosím o pomoc pri zbieraní podpisov pre petíciu Zachráňme Kláštor Karmel v Košiciach II. Môžete ju podpísať v sakristii kostola. Ďakujem.

– Kto by chcel pomôcť pri vianočnej výzdobe kostola, nech kontaktuje kurátorov.