FARSKÉ OZNAMY 30.10.- 5.11.2017
29. októbra 2017
Farská púť do Zakopaného 2017
11. novembra 2017

 

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Peter KARNIŠ, syn Petra a Moniky rod. Saxovej zo Šar. Michaľan a Michaela MIZERÁKOVÁ, dcéra Petra a Lenky rod. Štofaníkovej zo Sabinova. Ohlasujú sa 1.- krát.
Kto by vedel o prekážke, oznámte to na FÚ.

– V oktáve od 1. do 8.11. môžeme získať odpustky pre duše v očistci. Aké sú podmienky?
1. Ak v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.) nábožne navštívime kostol alebo kaplnku a pomodlíme sa Modlitbu Pána a vyznáme vieru ( Verím v Boha), môžeme získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1. 11.) až do polnoci určeného dňa (2. 11.). 2. Raz denne od 1. novembra do 8. novembra môžeme získať odpustky dušiam v očistci, ak nábožne navštívime cintorín a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých. Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky: spoveď, sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho treba sa snažiť vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

– Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude dobročinná zbierka sv. Alžbety, ktorou sa pomáha dobročinným dielam v košickej arcidiecéze.

– Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2018 prosím, aby sa do 15.12.2017 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.

– V stredu máme v kňazskom domove vo V. Šariši kňazské rekolekcie s otcom biskupom od 9:00 hod.

– Aj tento rok sa pripravuje vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2018“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami, ktoré nás čakajú v novom roku.