FARSKÉ OZNAMY 23.- 29.10.2017
22. októbra 2017
FARSKÉ OZNAMY 06.- 12.11.2017
5. novembra 2017

– Sv. manželstva si chcú navzájom vyslúžiť:
Eduard SIVČO, syn Eduarda a Eleny rod. Hlavatej z Ostrovan a Michaela HORVÁTOVÁ, dcéra Františka a Alžbety rod. Fabiánovej zo Župčan. Ohlasujú sa 3.- krát.
Kto by vedel o prekážke, oznámte to na FÚ.

– Šar. Michaľany – výmena ružencových tajomstiev bude v nedeľu 03.11. po sv. omši.

– Spovedanie chorých na 1. piatok bude 30.10. od 8:00 hod: v Ostrovanoch + od 9:00 hod. Šarišských Michaľanoch: (ul. SNP, Mlynská, kpt. Nálepku, Požiarnická, Čerešňová, Michalská)
a 31.10. od 10:00 hod. v Šarišských Michaľanoch (ul. Záhradná, Ružová, Sabinovská, Prešovská).

– Pobožnosť na cintoríne 1.11. v Šarišských Michaľanoch a Ostrovanoch o 14:00 hod.

– V sobotu 4.11.2017 – odchod autobusu je 7:30 hod. z parkoviska pred COOP Jednota. 10:30 hod. sa pomodlíme fatimskú pobožnosť + sv. omša. V Zakopanom po prehliadke mesta v čase voľna, možnosť zakúpiť si obed. Na spiatočnej ceste (za dobrého počasia) zastávka v biblickej záhrade. (Nezabudnite si Občiansky preukaz a preukaz poistenca, vhodné oblečenie a obuv).

– V oktáve od 1. do 8.11. môžeme získať odpustky pre duše v očistci. Aké sú podmienky?
1. Ak v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.) nábožne navštívime kostol alebo kaplnku a pomodlíme sa Modlitbu Pána a vyznáme vieru ( Verím v Boha), môžeme získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1. 11.) až do polnoci určeného dňa (2. 11.). 2. Raz denne od 1. novembra do 8. novembra môžeme získať odpustky dušiam v očistci, ak nábožne navštívime cintorín a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých. Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky: spoveď, sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho treba sa snažiť vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

– Snúbencov, ktorí majú záujem si vyslúžiť sv. manželstva v roku 2018 prosím, aby sa do 15.12.2017 prišli zapísať v úradných hodinách na farský úrad. Vďaka.

– Zapojme sa do kampane Sviečka za nenarodené deti. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. 11. zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo. V našich kostoloch si môžete zakúpiť originálnu sklenenú (4 €) alebo plastovú (1 €) sviečku s logom.