FARSKÉ OZNAMY 27.03.- 02.04.2017
26. marca 2017
FARSKÉ OZNAMY 03.-09.04.2017
2. apríla 2017

26.03.2017 bola deťmi hraná krížová cesta vo farskom kostole. Ďakujem všetkým zaangažovaným za ich námahu a službu pre spoločenstvo.