Futbalový turnaj mladých
22. marca 2017
Krížová cesta detí
30. marca 2017

 

 Deti, ktoré sa zapojili do pôstnej aktivity a doma si skladajú 3D kríž nech prídu na sv. omšu pre rodiny, aby si vyzdvihli druhú časť modelu kríža.

 Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 1.4. Začne o 14:30 hod. na fare. Účasť je nutná.

 Združenie Domka v Šar. Michaľanoch Vás žiada o 2 % z daní na podporu ich činnosti. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola, alebo pod chórusom na stolíku. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Vyhlásenie o poukázaní podiel zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb prosím prineste do sakristie. Ďakujeme!

 Tanečné divadlo „ Atak“ prichádza s inscenáciou o usmievavej rehoľnej sestre Zdenke Schelingovej, umučenej vtedajším režimom, s názvom: Chcel(a) by som letieť kde bude tancovať na originálnu skomponovanú hudbu tú má na svedomí Tvorivá skupina Poetica
Musica. Najbližšie vystúpenie: 30.3. Poprad alebo 1. 4. Prešov podrobnosti nájdete tu: www.tdatak.sk; http://www.poeticamusica.net.

 Stretnutia birmovancov, skupín z pondelka a utorka bude v piatok po sv. omši.

 Dnes o 14:30 hod. je krížová cesta hraná deťmi.

 Pán farár z Pavloviec nad Uhom Slavomír Bakoň, prosí o pomoc pri oprave filiálneho kostola vo Vysokej nad Uhom. Toto miesto je spojené so stretnutiami mladých z celého Slovenska pri hrobe Božej služobnice Anky Kolesárovej. Podporiť ich môžete kúpou veľkonočných baránkov. V jeho mene Pán Boh zaplať.