FARSKÉ OZNAMY 29.11.-05.12.2021
28. novembra 2021
Obnovenie verejných bohoslužieb
10. decembra 2021