SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK 14. SEPTEMBRA 2021 V KOŠICIACH

FARSKÉ OZNAMY 26.07.-01.08.2021
25. júla 2021
FARSKÉ OZNAMY  02.-08.08.2021
1. augusta 2021

Svätý Otec František navštívi Košice v utorok 14. septembra 2021 na dvoch miestach.

Stretnutie RÓMOV so Svätým Otcom Františkom bude na LUNÍKU IX. Sprievodný program začne o 12:45 hod. Hlavný program bude na priestranstve pred Saleziánskym komunitným centrom v čase od 16:00 do 16:30 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca bude sídlisko uzavreté.

Stretnutie MLADÝCH so Svätým Otcom Františkom sa uskutoční na Štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach. Sprievodný program bude od 13:30 hod. do príchodu pápeža a pokračovať bude aj po jeho odchode, až do 20:00 hodiny. Hlavný program s pápežom na štadióne bude od 16:45 do 18:00 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca budú prístupové cesty, ako aj štadión uzavretý. Toto stretnutie je prioritne určené pre mladých od 15-30 rokov.

 

Informácie pre obe miesta:

  • Podmienka účasti

Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom budú môcť zúčastniť tí, ktorí sú očkovaní II. dávkou vakcíny (v prípade dvojdávkovej vakcíny alebo jednou dávkou v prípade jednodávkovej vakcíny).

Košický samosprávny kraj ponúka pre farnosti možnosť očkovania jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson. V prípade záujmu prosíme kňazov Košickej arcidiecézy (aj rehoľníkov na území Košickej arcidiecézy) alebo nimi poverené osoby, aby do stredy 4. augusta 2021 nahlásili počty záujemcov na infoke@navstevapapeza.sk. Tiež prosíme uviesť, či je možnosť očkovania na farskom úrade.

 

  • Registrácia

– OSÔB: stretnutia sa budú môcť zúčastniť tí, ktorí sa VOPRED zaregistrujú do celonárodného systému. Registrácia by sa mala spustiť 1. augusta 2021 do naplnenia kapacity miest stretnutí.

AUTOBUSOV: Ak sa chystáte prísť ako farnosť/spoločenstvo/skupina a plánujete si objednávať autobus, prosíme o registráciu autobusu s mladými z farností, spoločenstiev alebo organizovaných skupín, rovnako aj o registráciu autobusu s Rómami z farnosti/rómskych komunít (v prípade, že sa chystáte na stretnutie na Luník IX) kvôli organizačnému zabezpečeniu podujatia.

Teda registrácia účastníkov na obe košické miesta je nevyhnutná v dvoch krokoch:

  1. registrácia osôb (od 1.8.2021)
  2. registrácia autobusov cez farnosti/spoločenstvá/komunity kvôli logistickému zvládnutiu dopravy.

Link pre registráciu je zverejnený na stránke: navstevapapeza.sk

 

  • Doprava

Pochopiteľne v deň stretnutia bude doprava v Košiciach s istými obmedzeniami a k štadiónu Lokomotíva a k Luníku IX sa nebude možné dostať osobnými autami alebo autobusmi. Tie budú odstavené na záchytných parkoviskách.

Z toho dôvodu bude zabezpečená kyvadlová doprava zo záchytných parkovísk. Po registrácii autobusu dostane zodpovedná osoba spätný mail s organizačnými pokynmi a podrobnými inštrukciami k parkovaniu autobusov.

Košický samosprávny kraj ponúka aj možnosť zabezpečenia dopravy autobusmi ZADARMO    na stretnutia pre účastníkov do Košíc a späť. Prosíme záujem z farnosti nahlásiť čím skôr (najneskôr do 20. augusta 2021) na infoke@navstevapapeza.sk. Košický samosprávny kraj vás následne bude v tejto veci kontaktovať a dohodne logistiku.

Rovnako bude v tento deň, 14.9.2021, bezplatná Mestská hromadná doprava na celom území Košíc.

 

  • Slávenie svätej omše na sviatok Povýšenia Svätého kríža

Na štadióne TJ Lokomotíva, ako aj na Luníku IX, v tento deň v rámci programu nebude slávená svätá omša, preto vám odporúčame zúčastniť sa svätej omše doma vo farnosti, ak je to možné aj vzhľadom na časové nastavenie.

V Katedrále sv. Alžbety bude možnosť účasti na svätej omši o 11:00 hod., predovšetkým pre účastníkov zo vzdialenejších miest, ktorí budú cestovať od skorého rána. Upozorňujeme ale, že presun po svätej omši na štadión TJ Lokomotíva bude peši.

Taktiež v ďalších kostoloch budú slávené sväté omše podľa farských rozpisov. V prípade záujmu môžete kontaktovať košické farnosti.

 

  • Dobrovoľníctvo

Podujatie takéhoto charakteru sa nezaobíde bez ochotných dobrovoľníkov. Prosíme o pomoc s náborom a oslovovaním dobrovoľníkov a zároveň o súčinnosť, ak budeme potrebovať overiť, či daná prihlásená osoba je schopná a dôveryhodná pre danú službu.

Pripájame aktívny link na prihlasovanie dobrovoľníkov, kde sú podrobné informácie o termínoch a službách. Prosíme zvlášť zrelých dospelých, ktorí by nám pomohli s organizáciou, aby sa mladí mohli v čo najväčšom počte zúčastniť priamo stretnutia s pápežom Františkom, ktorý k nám príde práve za nimi.

 

  • Duchovná príprava

Prosíme vás o modlitbovú podporu návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku.

Od 15. augusta bude prebiehať spoločná duchovná príprava cez Katolícke médiá a sociálne siete, ktorú vám dávame do pozornosti.

 

  • Informácie o návšteve pápeža a jeho programe nájdete na:

Webovej stránke: https://www.navstevapapeza.sk

Facebooku: https://www.facebook.com/stretnipapeza/

Instagrame: https://instagram.com/stretni_papeza

 

Kontakty:      kosice@navstevapapeza.sk, infoke@navstevapapeza.sk,

+421 948 246 031, +421 948 246 032

 

Pre dobrovoľníkov: dobrovolnicike@navstevapapeza.sk, +421 948 246 033