Pokyny, ktoré je potrebné zachovávať pri verejnom slávení bohoslužieb od 06.05.2020