FARSKÉ OZNAMY 02.-08.12.2019
1. decembra 2019
FARSKÉ OZNAMY 16.-22.12.2019
15. decembra 2019

– Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa prekladá z nedele na pondelok, z dôvodu, že v adventnom období má prednosť adventné liturgické slávenie pred prikázaným sviatkom.

– Pozývam v tretí adventný týždeň na slávenie sv. omší ku cti Panny Márie – RORÁTY!

– 11.12.,13.12. a 14.12. sú Zimné kántrové dni, záväzný je jeden. Obsahom je prosba o príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Odporúča sa kajúca pobožnosť.

– V utorok 10.12. mladí z Domky pozývajú na faru DETI po sv. omši do 20:00 h. na detské aktivity.

– Vo štvrtok 12.12. po sv. omši mladí z Domky pozývajú MLADÝCH na formačné stretnutie na faru.

– V piatok 13.12. vás pozývam na kajúcu moderovanú eucharistickú adoráciu po sv. omši

– V kostole si môžete zakúpiť domáce vianočné oblátky za 1 €.

Ponúkame za dobrovoľný príspevok vo formáte A4 „FARSKÝ KALENDÁR na rok 2020“ s fotografiami zo života farnosti a aj s liturgickými slávnosťami. Už od 01.12. si ho môžete zakúpiť. ZAKÚPENÍM KALENDÁRA PODPORUJETE AKTIVITY VO FARNOSTI. ĎAKUJEM!

– Otec arcibiskup Bernard Bober nás povzbudzuje, aby sme sa zjednotili v prejavoch pomoci a solidarity s obeťami a príbuznými tragédie, ktorá sa stala v piatok v Prešove. Lajky a statusy na FB nestačia. Z tohto dôvodu, bude v nedeľu 15.12. pri sv. omšiach mimoriadna zbierka pre rodiny pozostalých. PBZ za milodary!

– Od 6. 12. si môžete pozrieť najväčší LEGO® Betlehem na Slovensku dlhý viac ako 3,5 metra. Bude v ňom: Mestečko Betlehem s jasličkami, pastieri a anjeli, traja králi, blízky Jeruzalem s mohutnými hradbami, mestom, palácom a Jeruzalemským chrámom. MIESTO: Výstava a herňa z LEGO kociek Bricklandia na Hlavnej 6 v Košiciach.

– Vo veku 86 rokov a 62 rokov kňazstva zomrel vdp. František Mašľár, rodák z farnosti Ražňany. R.I.P.